Willyan Djaja

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSIS ON AVERAGE DAILY GAIN OF HOLSTEIN FEMALE CALF FROM BIRTH UNTILL FIRST CONCEPTION MAINTAINNED BY LARGE SCALE DAIRY FARM ON HIGH AND MIDDLE PLAIN IN WEST JAVA

Willyan Djaja, Lia Budimuljati Salman

Abstract
In Indonesia the dairy cows are maintained by the large scale dairy farms on the high and middle lands. However, how far, the empirical data of average daily gain of Holstein female calf from birth till first conception in Indonesia is not yet clearly known. Based on the above description is very interesting to perform the analysis of average daily gain of a female dairy calf that is kept in the high and middle land in West Java. The research method was observationally conducted on from the birth weight until the first conception weight of Holstein female calf. The population from the high and middle plain are respectively 127 and 211 heads of Holstein female calves. The data collected are descriptively analyzed and compared to the references. Based on the result and discussion it is found out that is a better growth of Holstein female calf maintained on high plain. There is the empiric data of average daily gain 0.73 ± 0.19 and 0.71 ± 0.12 kg/h/d respectively for high and middle plain. It is suggested that the Holstein female calf should be maintained on higher plain.

Key words: Daily gain, Female calf, High plain, Middle plain, Holstein


ANALIZA SPORULUI MEDIU ZILNIC DE LA NAŞTERE ŞI PÂNĂ LA PRIMA PARTURIŢIE LA VIŢELELE HOLSTEIN CRESCUTE ÎN FERME MARI DIN CÂMPIA ÎNALTĂ ŞI MIJLOCIE DIN JAVA DE VEST

Willyan Djaja, Lia Budimuljati Salman

Rezumat
În Indonezia, vacile de lapte sunt întreţinute în ferme de mare capacitate, situate în ţinuturi de altitudine mare şi medie. În aceste condiţii, datele privind sporul mediu zilnic al junincilor Holstein, de la naştere şi până la prima montă fecundă sunt necunoscute. Un studiu de acest tip a fost interesant de efectuat, în arealul amintit, din Java de Vest. Ca metodă de investigaţie s-a folosit observaţia, înregistrându-se greutatea viţelelor Holstein la fătare şi apoi la prima montă fecundă. Populaţiile studiate au cuprins 127 juninci în zona înaltă şi 211 juninci în zona de altitudine mijlocie. Datele colectate au fost analizate descriptiv şi comparate cu bibliografia de specialitate. Rezultatele au indicat performanţe mai bune de creştere la junincile Holstein crescute în zona de relief înalt respectiv valori ale sporului mediu zilnic de 0.73 ± 0.19 kg în zona înaltă şi 0.71 ± 0.12 kg în zona de altitudine medie. Se recomandă ca întreţinerea femelelor Holstein să se realizeze în zone mai înalte.

Cuvinte cheie: spor zilnic, junincă, câmpie înaltă, câmpie medie, Holstein