Vera Granaci

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF THE BIOLOGICAL ACTIVES PREPARATIONS ON THE RESULTS OF CARP REPRODUCTION BYE IN VITRO FERTILIZATION METHOD

Vera Granaci, Alisa Morari- Pirlog

Abstract
The influence of antioxidants FH2 and FH3 on the biological integrity of the conserved by refrigeration (0 - 4°C) Ciprinus carpio semen material was studded. The addition of antioxidants in the milieu was contributed to increase of the frozen spermatozoids survival longevity with 33.33%, fecundity ability with 13.42 percent (in case of FH2) and with 10.39 percent (in situation of FH3) and yearly embryogenesis with 3.56 percent and 2.34 percent, respectively given with control variant.

Key words: antioxidants, fish semen material, biological integrity, conservation, refrigeration


INFLUENŢA PREPARATELOR BIOLOGIC ACTIVE ASUPRA REZULTATELOR REPRODUCTIVE LA CRAP ÎN CAZUL FERTILIZĂRII IN VITRO

Vera Granaci, Alisa Morari- Pirlog

Rezumat
În rezultatul experimentării a două substanţe cu efect antioxidant a fost elucidat că: includerea antioxidanţilor (FH-2 şi FH-3) în componenţa mediului pentru diluarea materialului seminal de crap a contribuit la sporirea mobilităţii şi duratei de supravieţuire a spermatozoizilor în condiţiile conservării prin refrigerare (0-4oC). La însămânţarea artificială a icrei cu material seminal diluat şi refrigerat rata fecundităţii icrei a fost superioară în variantele experimentale care conţineau antioxidanţi (FH-2 şi FH-3) cu 13,42% şi 10,39%, respectiv, comparativ cu mediul de bază. Includerea antioxidanţilor în componenţa mediului pentru diluarea materialului seminal de crap a contribuit la majorarea moderată a menţinerii viabilităţi embrionilor timpuri cu 3,56% şi 2,34%, respectiv, comparativ cu lotul martor.

Cuvinte cheie: antioxidanţi, material seminal piscicol, integritate biologică, conservare, refrigerare