V. Maciuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING CHAROLAIS CATTLE BREED REARED IN THE N-E AREA OF ROMANIA

V. Maciuc, V. Ujică, Şt. Creangă, E.C. Popescu, Ancuţa Elena Coşuleanu

Abstract
This paper presents some results obtained in a study on meat breed reared Charolaise in pedo-climatic conditions of N-E area of Romania and France. We followed the rearing conditions, meat characteristics and the most important selection heads indices."LUCOSDIOV" company in which was conducted this study, have a herd of 225 heads, of which 100 cows and 125 heads of youth of different ages. At birth calves had an average weight of 47.09 ± 0.701 kg, s = 5.332 kg, at 210 days 281.94 ± 5.84 kg, s = 34.581 kg and the average daily gain (ADG) was 1150.74 ± 22.291 g. Calving ease index (IFNAIS) at ascendancy of the first two generations had mean values ranking from 91.31 to 99.26, the lowest value occurring in father's father (FF) - 91.31. Also, synthetic index ISEVR at weaning had average ranking from 95.37 (MF) to 102.84 (FF) and precision (CD) had values between of 0.51 to 0.84. The values obtained by us on Romanian livestock are close to those obtained on livestock from France, namely: IFNAIS - 96.39 ± 0.241; ISEVR - 110.39 ± 0.156 and CD-0.86. The analyzed selection indexes had a genetic determinism (h2) medium to strong, as follows: ISEVR- h2= 0.26, IFNAIS- h2= 0.28, ADG- h2 = 0.45. The performed study on Charolaise meat breed raised in Romania showed that the animals had a very good body development confirming characteristic for meat breeds.

Key words: breed, Charolaise, meat characteristics, selection indices, Romania


CERCETĂRI PRIVIND CREŞTEREA RASEI CHAROLAISE ÎN ZONA DE N-E A ROMÂNIEI

V. Maciuc, V. Ujică, Şt. Creangă, E.C. Popescu, Ancuţa Elena Coşuleanu

Rezumat
Lucrarea prezintă o parte din rezultatele obţinute într-un studiu privind rasa de carne Charolaise exploatată în condiţiile pedo-climatice din zona de N-E a României şi în Franţa. S-au urmărit condiţiile de exploatare, însuşirile pentru carne şi cei mai importanţi indici de selecţie. Societatea "LUCOSDIOV", în care s-a efectuat acest studiu, dispune de un efectiv de 225 capete, din care 100 capete vaci şi 125 capete tineret de diferite vârste. La naştere viţeii aveau o greutate medie de 47,09 ± 0,701 Kg, s=5,332 Kg, la 210 zile 281,94 ± 5,84 Kg, s=34,581 Kg iar sporul mediu zilnic (S.M.Z.) a fost de 1150,74 ± 22,291 g. Indicele uşurinţei fătării (IFNAIS) la ascendenţa din primele două generaţii a avut valori medii cuprinse între 91,31 şi 99,26, cea mai mică valoare înregistrându-se la tata tatălui (TT) - 91,31. De asemenea, indicele sintetic la înţărcare ISEVR a avut valori medii cuprinse între 95,37 (MT) şi 102,84 (TT) iar precizia (CD) a avut valori între 0,51-0,84. Valorile obţinute de noi pe nucleul din România sunt apropiate de cele obţinute pe nucleul din Franţa, respectiv: IFNAIS - 96,39 ± 0,241; ISEVR - 110,39 ± 0,156 şi CD-0,86. Indicii de selecţie analizaţi au avut un determinism genetic (h2) mijlociu spre puternic, astfel: ISEVR- h2=0,26, IFNAIS- h2=0,28, S.M.Z.- h2=0,45 s.a. În urma studiului pe caracterele şi însuşirile de carne la rasa Charolaise exploatată în România a rezultat o dezvoltare foarte bună a aptitudinilor de carne, expunând tipul characteristic rasei.

Cuvinte cheie: rasa, Charolaise, caractere carne, indici de selecţie, Romania