Trupa Aiga

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFICIENCY OF CONCENTRATED FEED EXTRUSION IN DAIRY COWS FEEDING

Trupa Aiga, Silina Anita, Kreituzis Eriks

Abstract
The cows were allotted into two groups according to the analogue principle (n=2x50). Lactation dairy cows were included in the trial in the initial lactation phase with the average milk yield of 30.73 kg per day, fat content 3.92 % and 3.16 % protein content in milk. During the extrusion process, the protein content decreased, including all the amino acids, at the expense of hydrolysis of starch, but the amount of glucose in the grain increased. The extrusion process was powerful enough to almost completely, i.e., on 99.9 %, reduce the total quantity of bacteria in grain, to halve the number of mould and to completely destroy yeast bacteria populations in grain samples. Within 150 days of study, milk yield in the experimental group of cows was approximately 0.91 to 1.27 kg higher than that in the control group of cows. In addition, the difference in yield in favour of the experimental cows showed a tendency to increase.

Key words: dairy cows, extrusion grain, milk


EFICIENŢA ADMINISTRĂRII ÎN HRANA VACILOR DE LAPTE A EXTRUDATULUI DE FURAJE CONCENTRATE

Trupa Aiga, Silina Anita, Kreituzis Eriks

Rezumat
Vacile au fost distribuite în două loturi experimentale în funcţie de principiul analogiei (n=2x50). Au fost incluse în acest studiu vaci aflate în faza iniţială de lactaţie şi care au avut producţii medii de lapte de 30,73 kg pe zi, conţinutul de grăsime 3,92% şi 3,16% conţinut de proteine. În timpul procesului de extrudare a concentratelor, conţinutului de proteine a scăzut, inclusiv toţi aminoacizii, în detrimentul hidrolizei amidonului, iar cantitatea de glucoză din cereale a crescut. Procesul de extrudare a fost suficient şi aproape complet, şi anume 99,9%, iar la probele finale s-a redus cantitatea totală de bacterii din cereale, s-a diminuat la jumătate numărul de mucegaiuri şi s-au distrus complet bacteriile din probele de cereale. La cca 150 zile după administrarea extrudatului furajer, s-a constatat că producţia de lapte, la lotul experimental, a fost superioară cu aproximativ 0,91-1,27 kg comparativ cu lotul martor. În plus, diferenţa de randament, în favoarea vacilor din lotul experimental a indicat o tendinţă de creştere

Cuvinte cheie: vaci, cereale extrudate, lapte