Tatiana Dumitra Panaite

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECTS OF THE DIETARY SWEET WORMWOOD (ARTEMISIA ANNUA) GIVEN TO WEANED PIGLETS ON THEIR BIOPRODUCTIVE PARAMETERS

Tatiana Dumitra Panaite, Arabela Elena Untea, Camelia Papuc, Eugenia Mircea, Ionita Pop, Nicoleta Lefter

Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of sweet wormwood supplements on bioproductive parameters of piglets. Sweet wormwood (Artemisia annua) is an herbaceous plant from the family of Asteraceae/Compositae. Besides the main active substance, artemisinin, the sweet wormwood also is a source of antioxidants. Sweet wormwood was cultivated by S.C. TRANSAPICOLA S.A. It was established the chemical composition of the plant and it was used in piglets diets. An experiment was conducted on 39 weaned Landrace x Large White piglets, in the presence of mineral deficit. The piglets were assigned to 3 groups (C, E1 and E2) and received the same corn-sunflower soybean meal diet, however, with different mineral premixes: the diet for C group contained 1% vitamin-mineral premix IBNA Balotesti. The diet for group E1 contained 1% vitamin-mineral premix in which the salts of Cu and Zn were reduced by 50 compared to the standard formulation (C) plus 1% sweet wormwood. The diet for group E2 contained the same premix as E1 plus 2% sweet wormwood. Animal performance indicators recorded in the end of the experiment (average daily weight gain: C - 481.94 g/day; E1 - 487.50 g/day; E2 - 492.30 g/day) and the blood count (leukocytes concentration: C - 21.92 109 / L; 20.42 109 / L; 19.74 109 / L; haemoglobin concentration: C - 9.3 g/dL; 9.04 g/dL; 9.14 g/dL) showed that the dietary sweet wormwood replaced the deficit of Cu and Zn (with antimicrobial action) maintaining the physiological state of the animals within the normal parameters for that particular category.

Key words: sweet wormwood, piglet, antioxidant


EFECTELE FOLOSIRII PELINIŢEI (ARTEMISIA ANNUA) ÎN HRANA PURCEILOR ÎNŢĂRCAŢI ASUPRA PARAMETRILOR BIOPRODUCTIVI

Tatiana Dumitra Panaite, Arabela Elena Untea, Camelia Papuc, Eugenia Mircea, Ionita Pop, Nicoleta Lefter

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost de a evalua efectele suplimentelor de peliniţă, asupra parametrilor bioproductivi la purcei. Peliniţa (Artemisia annua) este o plantă ierboasă, aparţinând familiei Asteraceae/Compositae. Pe lângă principala substanţă activă care este artemisinina, peliniţa este si o sursă de antioxidanţi. Aceasta planta a fost cultivata de SC TRANSAPICOLA SA. A fost determinata compoziţia chimică a plantei apoi a fost folosită în raţiile purceilor înţărcaţi. Experimentul s-a efectuat pe un lot de 39 de purcei înţărcaţi, hibrizi Landrace X Marele Alb, supusi unui deficit mineral. Purceii au fost împărţiţi în 3 loturi experimentale (M, E1, E2), au primit aceeaşi ratie de bază structurată pe porumb, şrot de floarea soarelui şi şrot de soia dar s-au diferenţiat prin structura premixului mineral astfel: raţia lotului martor (M) a avut 1% premix vitamino mineral IBNA Baloteşti. Raţia lotului E1 a avut sărurile de Cu şi Zn reduse cu 50% faţă de structura standard de la M şi 1% peliniţă. Raţia lotului E2 a avut aceeaşi structură de premix ca şi 2% peliniţa. La finalul experimentului, au fost evaluaţi parametrii zootehnici (sporul mediu zilnic: M - 481,94 g/zi; E1 - 487,50 g/zi; E2 - 492,30 g/zi) şi profilul hematologic (concentraţie de leucocite: M - 21,92 109 / L; 20,42 109 / L; 19,74 109 / L; concentraţie de hemoglobină: M - 9,3 g/dL; 9,04 g/dL; 9,14 g/dL). S-a constatat că prezenţa peliniţei în raţiile purceilor loturilor experimentale a suplinit deficitul de Cu şi Zn (cu actiune antimicrobiana) menţinând starea fiziologică a animalelor în parametri normali pentru aceasta categorie.

Cuvinte cheie: artemisia, purcei, antioxidant