Taslim Dawan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PROFITABILITY ANALYSIS OF BROILER FARMING LARGE SCALE PRODUCER ENTERPRISES BY SYSTEM DYNAMIC IN WEST JAVA REGION

Taslim Dawan

Abstract
The research of broiler farming large scale producer profitability analysis by system dynamic approach was held in West Java region. The aim of the research is to get an optimum solution model. Survey method and primary also secondary data collection were covered. Primary data were obtained by interview directly to the official employers and manager. The secondary data were obtained from finances documentation, statistic centre bureau and animal husbandry officials. The research conclusions are (1)phase in 1990-1996 operating income and operating expenses have increased with the growth medium, the cost of rations and cost of seed DOC also increased with the growth medium, while the of ROI (Return On Investment) increased with rapid growth reached of 12.5 percent and a peak in 1995.In the early phase of 1997-1999 model simulation of the operating expenditure and operating income decreased by slow movement, the cost of rations and the cost of seed DOC also increased with rapid growth, ROI has decreased 11.10 percent.(2) Phase in 2000-2004 operating expenses and operating revenues increased by rapid growth in the cost of rations and cost of seed DOC rising with fast movement, the ratio of ROI (Return On Investment) had a tendency down 9.17 percent. (3) Phase in 2005-2025 tendency operating expenses and operating revenues tends to slow down cost of rations and DOC estimated tends to rise slowly, while ratio of ROI (Return On Investment) is also expected to rise slowly between 6 to 7 percent.

Key words: broiler farming, operating income and expenses, return on investment, dynamic system, profitability


ANALIZA PROFITABILITĂŢII MARILOR FERME DE PRODUCERE A CĂRNII DE PASĂRE, PRIN METODA DINAMICII SISTEMULUI ÎN REGIUNEA JAVA DE VEST

Taslim Dawan

Rezumat
Studiul, efectuat în Java de Vest a abordat analiza profitului în marile ferme de pui broiler, prin abordare dinamică sistemică. Scopul cercetării a fost de a obţine o soluţie optimă, ca model. Metoda sondajului şi a colectării de date în două etape a fost abordată. Datele primare s-au obţinut prin intervievarea directă a angajaţilor şi managerului. Datele secundare s-au obţinut din documente financiare, din statisticile unor birouri centrale şi de la oficiali din zootehnie. Concluziile cercetărilor sunt: pentru faza 1, în perioada 1990-1996 veniturile operaţionale şi costurile de exploatare, costul raţiilor şi al DOC au crescut moderat, în timp ce profitul investiţiilor (PI) a crescut accelerat, atingând o rată de 12.5% în 1995. În perioada 1997-1999, modelul de simulare pentru cheltuielile şi veniturile operaţionale a indicat o descreştere lentă, şi o creştere rapidă pentru costul raţiilor şi al DOC, iar PI a scăzut cu 11.10%. În faza 2 (2000-2004), cheltuielile şi veniturile operaţionale au crescut rapid, la fel ca şi costurile DOC, în timp de rata PI a avut o tendinţă de scădere cu 9,17 %. În faza 3 (2005-2025) tendinţa balanţei cheltuieli-venituri operaţionale a fost de scădere lentă, a costurilor DOC de creştere uşoară iar rata profitului investiţional se prevede a creşte lent, cu 6-7%.

Cuvinte cheie: creştere broiler, venituri şi cheltuieli operaţionale, profit investiţional, sistem dinamic, profitabilitate