T.M. El-Sheikh

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF PHOTOPERIOD, LIGHT INTENSITY AND WATTAGE POWER ON EGG COMPONENTS AND EGG QUALITY

T.M. El-Sheikh, A.M. El-Gammal, M.N. Makled

Abstract
A total number of 840 birds were used in this experiment to study the effect of photoperiod, light intensity and wattage power on egg quality of Dandarawi chicken. The birds were classified into seven groups, (120 birds of each) two for the light intensity, two for photoperiod, two for wattage power and one as a control for all treatments. The traits studied were: Egg components (egg weight, egg shell weight, yolk weight and albumen weight): Egg quality (specific gravity, egg shell thickness, albumen quality, yolk index, yolk colour). The results obtained in this study could be summarized as follows: 1- Egg components: The egg weight decreased as light intensity increased. The shell percentage was higher by using an intensity of 60 luxes as compared with 15 and 240 luxes. The yolk percentage increased as a light intensity decreased, the opposite was observed with albumen percentage. The increase in the light intensity was associated with a decrease of maximum egg weight. Egg weight shell and yolk percentages increased as photoperiod increased, while albumen percentage decreased with increasing photoperiod. Photoperiod accelerated and increased the maximum egg weight, since it was 46.8 grams at 38 weeks and 46.1 at 40 weeks for the groups exposed to 20 and 18 hours of light. The egg shell and yolk percentages decreased and albumen percentage increased as the age increased. Such decrease continues to 38 and 34 weeks for the groups kept at 20 and 18 hours, respectively, after which there was no decrease. Egg weight decreased as the wattage power increased. The use of 200 watt lamp power as a source of light seems to be stressful for hens. Egg shell percentage was not significantly affected by wattage power but yolk percentage was significantly decreased as the wattage power increased, while the albumen percentage increased by the increase in wattage power. Egg quality: There were no significant differences in specific gravity due to the light intensity treatments. While shell thickness, yolk colour and yolk index decreased as the light intensity increased. Hough units decreased by about of 0.6 and 2.4 units for the groups exposed to 60 and 240 luxes, respectively, as compared with that exposed to 15 luxes. However, Hough unit decreased as photoperiod increased. Specific gravity and yolk colour were not affected by lamp power, while shell thickness, yolk index and Hough unit decreased significantly with increasing lamp power, this may be due to the stressful effect resulted from high lamp power.

Key words: Dandarawi fowl, photoperiod, light intensity and wattage power, egg quality


EFECTUL FOTOPERIOADEI, INTENSITĂŢII ŞI PUTERII LUMINII ASUPRA COMPONENTELOR ŞI CALITĂŢII OUĂLOR

T.M. El-Sheikh, A.M. El-Gammal, M.N. Makled

Rezumat
Un efectiv de 840 păsări a fost folosit în acest experiment pentru a studia efectul fotoperiodismului, a intensităţii şi puterii luminoase asupra calităţii ouălor produse de găini Dandarawi. Păsările au fost alocate în 7 loturi (120 capete fiecare): două pentru studiul intensităţii luminii, două pentru studiul fotoperioadei, două pentru puterea luminii şi un lot de control. Parametrii investigaţi au fost de ordin cantitativ pentru componentele ouălor (greutate ouă, greutate coajă, greutate gălbenuş şi albuş) şi calitativ (greutate specifică, grosime coajă, calitate albuş, index şi pigmentaţie gălbenuş). Rezultatele studiului pot fi redate pe scurt astfel: 1. Componentele oului: greutatea ouălor a scăzut pe măsură ce a scăzut intensitatea luminoasă. Procentul de coajă din ou a fost mai mare la o intensitate luminoasă de 60 lucşi, comparativ cu valori de 15 şi 240 lucşi. Procentul de gălbenuş a crescut atunci când intensitatea luminoasă a scăzut, o dinamică inversă fiind înregistrată pentru procentul de albuş. Greutatea ouălor şi proporţia de coajă au crescut odată cu durata fotoperioadei iar proporţia de albuş a variat invers proporţional Fotoperioada a accelerat creşterea greutăţii maxime a ouălor, obţinându-se 46,8 g la 38 săptămâni şi 46,1 g la 40 săptămâni, pentru loturile expuse la lumină timp de 20, respectiv 18 ore pe zi. Proporţia de coajă şi gălbenuş s-au redus iar cel de albuş a crescut, odată cu înaintarea în vârstă a păsărilor. Această tendinţă a continuat până la 38, respectiv 34 săptămâni, pentru loturile expuse la fotoperioade de 20, respectiv 18 ore, după care nu s-au mai înregistrat descreşteri. Greutatea oului s-a redus, pe măsură ce puterea de iluminat a crescut. Utilizarea lămpilor de 200 W pare a fi stresantă pentru găini. Puterea luminii nu a influenţat semnificativ procentul de coajă, a determinat reducerea semnificativă a procentului de gălbenuş, în timp ce procentul de albuş a variat direct proporţional cu valoarea acestui parametru. Calitatea ouălor: nu au existat diferenţe semnificative privind greutatea specifică, în relaţie cu intensitatea luminii, în timp ce grosimea cojii, pigmentaţia şi indexul gălbenuşului au scăzut, pe măsură ce intensitatea luminoasă a crescut. Indicele Haugh s-a redus cu 0,6-2,4 unităţi în loturile expuse la 60 şi 240 lucşi, comparativ cu cel expus la 15 lucşi. Cu toate acestea, indicele Haugh a prezentat valori reduse pe măsură ce fotoperioada s-a prelungit. Greutatea specifică şi culoarea gălbenuşului nu au fost afectate de puterea de iluminat, în timp ce grosimea cojii, indicele gălbenuşului şi indicele Haugh au scăzut semnificativ când s-a mărit puterea de iluminat, probabil datorită efectului stresant asupra găinilor.

Cuvinte cheie: păsări Dandarawi, fotoperioadă, intensitate luminoasă, putere de iluminat, calitate ou