Şt.M. Petrea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


AN ANALYSE OF COASTAL MARINE AQUACULTURE IN SOUTHEASTERN PART OF THE BLACK SEA

Şt.M. Petrea, I.Z. Kurtoglu, Ş. Kayis, V. Cristea, I. Metaxa, M.T. Coadă

Abstract
The development of domestic coastal marine aquaculture industry is depended of 4 basic factors: high water quality locations, access to the aquaculture site, assertion of exclusive fishing and culturing rights and financial investment. The current study is an aquaculture analyse of production at a regional level - South Eastern Coast of the Black Sea. In order to collect data, face to face interviews were made for each hatchery; production methods, species cultured and marketing techniques were investigated and conflicts, opportunities, prospects and structure of the aquaculture sector from the area in question were evaluated by questionnaires. Small fish-farms with a total production capacity between 10 - 30 tonnes were found to be most common for the studied region, the main reason being the lack of buyers from the fishing markets. The main problems faced by inland and marine aquaculture in this South Eastern region are related to environmental concerns, engineering cage systems for offshore or exposed environments or limiting factors as increasing price of feed.

Key words: aquaculture production, South Eastern Coast of the Black Sea, environmental concerns, limiting factors, domestic marine aquaculture industry


O ANALIZĂ A ACVACULTURII COSTALE MARINE DIN PARTEA SUD-ESTICĂ A MĂRII NEGRE

Şt.M. Petrea, I.Z. Kurtoglu, Ş. Kayis, V. Cristea, I. Metaxa, M.T. Coadă

Rezumat
Dezvoltarea industriei de acvacultură costală marină depinde de 4 factori de bază: locaţii cu o înaltă calitate a apei, accesul la locuri prielnice pentru practicarea acvaculturii, implementarea de drepturi exclusive de pescuit şi acvacultură şi de asemenea investiţii financiare. Studiul actual este o analiză la nivel regional (Coasta de sud-est a Mării Negre) a producţie acvacole. În scopul de a colecta date, s-au efectuat interviuri cu responsabilii fiecărei ferme piscicole în parte; metode de producţie, specii de cultură şi tehnici de marketing au fost investigate şi de asemenea conflicte, oportunităţi, perspective şi structura sectorului acvacol din zona în cauză au fost evaluate prin chestionare. Fermele piscicole mici, cu o capacitate totală de producţie între 10 - 30 de tone, s-au dovedit a fi cel mai frecvent întâlnite în cadrul regiunii studiate, motivul principal fiind lipsa cumpărătorilor de pe pieţele de vânzare a peştelui. Principalele probleme cu care se confruntă acvacultura în această regiune sunt legate de mediu, de proiectarea sistemelor tip viviere flotabile cu grad ridicat de rezistenţă faţă de factorii mediani întâlniţi în largul mării sau de alţi factori limitativi precum creşterea preţului hrănii de peşte.

Cuvinte cheie: producţia acvacolă, Coasta de sud-est a Mării Negre, probleme legate de mediu, factori limitativi, industrie de acvacultură marină