SĂndiŢa (Ion) PlĂcintĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF STOCKING DENSITY ON SILURUS GLANIS (LINNAEUS, 1758) GROWTH PERFORMANCE IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Săndiţa (Ion) Plăcintă, V. Cristea, Iulia Rodica Grecu, Mirela (Creţu) Mocanu, M.T. Coadă, Alina Antache, Elena Bocioc, Şt.M. Petrea

Abstract
The paper presents the aspects of stocking density influence on catfish juvenile's growth performance in recirculating system. The experiment was made during 29th July -7th September 2011 on the pilot recirculating system of Aquaculture, Cadastre and Environmental Science Department from Food Science and Engineering Faculty - Galati. Juveniles catfish with an average body weight of 8.61 ± 0.24 g formed the biological material for this experiment. The experimental design consisted in the evaluation of two variants of stocking densities, in duplicate: first variant with a density of 2.78 kg/m3 and second variant with 1.46 kg/m3 stocking density. At the end of the experiment, the following average body weights were recorded: 31.84 g and 31.45 g at first variant, respectively 33.48 g and 34.70 g at second variant. Specific growth rate (SGR) and the feed conversion ratio (FCR), calculated as the mean value of the two repetitions is presented as follows: for V1: SGR=3.40 g%/day; FCR= 0.89 feed/g biomass growth, respectively for V2: SGR= 3.52 g%/day; FCR= 0.79 g feed/g biomass growth. The technological indicators underlay that stocking density significantly affects, (p<0.05), the mean individual body mass of tested specimens in both variants.

Key words: catfish, recirculating aquaculture system, stocking density, technological performance indicators


INFLUENŢA DENSITĂŢII DE STOCARE ASUPRA PERFORMANŢEI DE CREŞTERE LA SILURUS GLANIS (Linnaeus, 1758) INTR-UN SISTEM DE ACVACULTURĂ RECIRCULANT

Săndiţa (Ion) Plăcintă, V. Cristea, Iulia Rodica Grecu, Mirela (Creţu) Mocanu, M.T. Coadă, Alina Antache, Elena Bocioc, Şt.M. Petrea

Rezumat
In lucrare sunt prezentate aspecte privind evaluarea influenţei densităţii de stocare asupra performanţei creşterii puietului de somn, în condiţiile unui sistem recirculant. Experimentul s-a derulat în perioada 29 iulie -7 septembrie 2011 în sistemul recirculant pilot din cadrul Departamentului de Acvacultură, Ştiinţa Mediului şi Cadastru, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - Galaţi. Materialul biologic a fost reprezentat de puiet de somn cu o masă corporală medie iniţială de 8,61 ± 0,24g. Desingul experimental a constat în evaluarea a două densităţi de stocare, în duplicat, şi anume: varianta 1 având o densitate de 2,78 kg/m3, respectiv varianta 2 cu o densitate de 1,46 kg/m3. La şfârşitul experimentului s-au înregistrat mase corporale medii de 31,84 g şi 31,45 g în varianta 1, respectiv 33,48 g şi 34,70 g, în varianta 2. Rata creşterii specific (SGR) şi factorul de conversie a hranei (FCR), calculate ca o valoare medie între cele două repetiţii ale fiecărei variante, se prezintă astfel: pentru V1: SGR=3,40 g%/zi; FCR= 0,89 furaj/g spor biomasa, respectiv pentru V2: SGR= 3,52 g%/zi; FCR= 0,79 g furaj/g spor biomasa. Indicatorii tehnologici evidenţiează faptul că densitatea de stocare influenţează semnificativ, (p<0,05), mediile maselor corporale individuale ale exemplarelor testate în cele două variante.

Cuvinte cheie: puiet de somn, sistem de acvacultură recirculant, densitate de stocare, indicatori de performanţă tehnologică