S. Secrieru

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE STUDY OF QUALITY ON SWINE ACCORDING TO TERMINAL BOAR RACE

S. Secrieru

Abstract
A review of recent swine crossbreeding experiments is presented and integrated with earlier work. Variation among experiments in observed heterosis for specific crosses was large for production of carcasses. There were experienced five variants of hybridization schemes using the breeds: Yorkshire, Landrace, Hampshire and Pietrain. The received results certify the receiving of some higher productivity indices of growing intensity at the type of Pietrain. The best quality of carcasses was observed on hybrids obtained from using of meat breeds of boars like Pietrain and Pietrain X Landrace.

Key words: Hybrid, Boars, Breed, Carcasses, Genotype


STUDIUL CALITĂŢII CARCASELOR DE PORCINE ÎN FUNCŢIE DE RASA VIERULUI TERMINAL

S. Secrieru

Rezumat
Hibridarea este o formă principală de încrucişare a porcinelor utilizată în prezent şi confirmată de mai mult timp prin rezultatele obţinute din urma ei. Au fost experimentate cinci variante de hibridare utilizând rasele: Yorkshire, Landrace, Hampshire şi Pietrain. Rezultatele obţinute denotă o productivitate a indicilor de dezvoltare mai ridicată la rasa Pietrain. Cea mai bună calitate a carcaselor a fost observată la hibrizii obţinuţi prin utilizarea raselor de carne şi anume a vierilor de rasa Pietrain şi Pietrain x Landrace.

Cuvinte cheie: Hibrid, Vieri, Rasă, Carcase, Genotip