S. Iacob

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF USING DIFFERENT SOURCES OF FOOD IN ROMANIAN SHEPHERD BREED FEEDING

S. Iacob, I.M. Pop

Abstract
Romanian Shepherd breeding has gained interest after the international approval in 2005. In terms of nutrition for these breeds, some breeders are contend with commercial food nutrition, while others are followers of traditional feeding, based on regular processed ingredients by boiling. Purpose of this paper is to realize an economic and technical evaluation from the use of different sources of food for dogs. Commercial varieties studied were dehydrated, semi-moist and moist food, in front against traditional rations models based on literature. The results show that food trade presents a more balanced level of nutrients in relation to food standards. Assessment of individual daily costs may recommend using premium and superpremium dog food, as more economically profitable.

Key words: shepherd dog, dog, canine nutrition, pet food


ASPECTE TEHNICO-ECONOMICE ALE UTILIZĂRII UNOR SURSE DIFERITE DE HRANĂ ÎN ALIMENTAŢIA CÂINILOR DE TIP CIOBĂNESC DIN ROMÂNIA

S. Iacob, I.M. Pop

Rezumat
Creşterea câinilor din rase de tip Ciobănesc Românesc a luat amploare în urma omologarii lor internaţionale din anul 2005. În ceea ce priveşte alimentaţia pentru aceste rase, unii crescători susţin varianta de alimentaţie cu hrană comercială, pe când alţii sunt adepţii hrănirii tradiţionale pe bază de ingrediente clasice, procesate prin fierbere. Lucrarea de faţă îşi propune o analiză tehnico-economică a utilizării acestor surse diferite de hrană pentru câini. Pentru hrana comercială au fost luate în studiu sortimente de hrană deshidratată, premium şi superpremium, iar pentru hrana tradiţională au fost luate în calcul modele de raţii alimentare din literatura de specialitate, formulate pe baza normelor specifice. Rezultatele studiului evidenţiază faptul că hrana comercială prezintă un nivel al nutrienţilor mult mai echilibrat în relaţie cu normele de hrană. Evaluarea costurilor zilnice individuale poate recomanda utilizarea hranei deshidratate premium şi superpremium ca fiind mai avantajoasă sub aspect economic.

Cuvinte cheie: ciobănesc, câine, nutriţie câini, hrana câini