Rostika Rita

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PREVENTION OF Vibrio harveyi INFECTION AT THE FRESH WATER SHRIMP (Macrobrachium rosenbergii) USE OF BIOFLOCS AGGREGATION

Rostika Rita, Lili Walim

Abstract
Bioflocs acts as a purifier in culture medium and is an important contributor to carbon and nitrogen cycle as it can decipher protein polymers such as starch and pectin. Heterotrophic bacteria are present in flocks utilizing the feed is not eaten, faeces, and other organic materials as a source of protein to be converted into inorganic ammonia. Thus, there will be reduction of inorganic nitrogen in water and microbial protein produced can be utilized as an efficient protein source for fish. This research conducted in the Central Seed Development of Brackish Water and Marine Fish (BPBIAPL) Pamarican, Ciamis, for three month, starting in May 2011 until July 2011. The research method used Completely Randomized Design Experimental (CRD). The treatments are the addition of bioflocs media as much as 0%, 5%, 10%, 15% and 20% of the total media. Then media culture infected with bacterium Vibrio harveyi with a density of 105 CFU / ml. Parameters observed is the survival rate and water quality. Results showed that addition of bioflocs media give positive effects on survival rate. The addition of 10 % bioflocs produced the highest survival rate (73.75%). The temperature of the aquarium during the study ranged from 25.75oC - 27.88oC; DO range from 5.69 to 8.89 ppm, and pH ranged from 5.7 to 6.8.

Key words: Bioflocs, Fresh water shrimps, Vibrio harveyi, Survival rate


PREVENŢIA CONTAMINĂRII CU Vibrio harveyi LA CREVETELE DE APĂ DULCE (Macrobrachium rosenbergii) PRIN AGREGAREA CU BIOFLOCS

Rostika Rita, Lili Walim

Rezumat
Bioflocs acţionează ca epurator al mediului de cultură, fiind un important participant în realizarea ciclului de carbon şi azot, deoarece poate decomplexa polimeri proteici de tipul pectinelor şi amidonului. Bacteriile heterotrofe existente în bioflox utilizează hrana care nu este consumată de alte organisme, dejecţiile acestora şi alte materii organice, ca sursă de proteine, prevenind descompunerea acestora în azot anorganic. Astfel, se reduce conţinutul apei în azot anorganic, iar proteina microbiană rezultată se poate utiliza eficient ca sursă proteică pentru peşti. Cercetările s-au efectuat în Central Seed Development of Brackish Water and Marine Fish (BPBIAPL) Pamarican, Ciamis, timp de trei luni, din mai până în iulie 2011. Metodologia experimentală a cuprins un protocol complet randomizat (CRD), formându-se loturi cu adaos de Bioflocs în proporţii de 0%, 5%, 10%, 15% şi 20% în mediul de cultură. Acesta a fost apoi infestat cu Vibrio harveyi, la o densitate de 105 UFC/ml. Parametri investigaţi au constat în rata supravieţuirii şi calitatea apei. Adaosul a 10% bioflocs, a condus la cea mai mare rată de supravieţuire (73.75%). Temperatura acvariului, pe parcursul studiilor a variat între 25.75oC - 27.88oC; oxigenul dizolvat între 5.69 şi 8.89 ppm iar pH-ul de la 5.7 la 6.8.

Cuvinte cheie: Bioflocs, creveţi de apă dulce, Vibrio harveyi, rata supravieţuirii