R. RoŞca

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EVALUATION OF A DATA AQUISION SYSTEM FOR MEASURING THE MILKING MACHINE PROCESS PARAMETERS

R. Roşca, P. Cârlescu, I. Ţenu, C-tin. Chirilă

Abstract
The purpose of the paper is the development and evaluation of a computer driven system for the assessment of the mechanical milking machines. The system consists of two parts: an electromagnetic pulsator, controlled by a computer driven impulses generator and a pressure recording system, equipped with an artificial teat with force sensor and absolute pressure sensors. Tests were performed using two types of teat-cups (the WestfaliaSurge Classic Proliner and the WestfaliaSurge Classic liner), in different operating conditions (50, 55 and 60 cycles/min pulsation rates and 60/40 and 50/50 pulsation ratios), at a vacuum level of 47 kPa (54.3 kPa absolute pressure). The recorded data was used to evaluate the durations of the pulsation phases, the teat-liner contact pressure and the pressure difference at which the liners starts to close. The experimental results confirmed the functionality of the system. As far as the pulsation ratio was concerned, the relative differences between the values prescribed by the computer software and the recorded ones were lower than 3% for 10 of the 12 variants. The results concerning the other pulsation characteristics were in accordance with the results reported by other authors; the ClassicPro liner recorded the lowest contact pressures and the highest critical collapsing pressure differences.

Key words: mechanical milking, teat-cup, pressure sensor, force sensor, liner


EVALUAREA UNOR PARAMETRI DE FUNCŢIONARE AI APARATULUI DE MULS CU AJUTORUL UNUI SISTEM CONTROLAT DE CALCULATOR

R. Roşca, P. Cârlescu, I. Ţenu, C-tin. Chirilă

Rezumat
Scopul lucrării îl constituie evaluarea unui sistem pentru diagnosticarea instalaţiei de muls mecanic, controlat cu ajutorul computerului. Sistemul este format din două părţi: un generator de impulsuri, comandat de către calculator, care controlează un pulsator electromagnetic, şi un sistem de înregistrare a presiunii, prevăzut cu un mamelon artificial şi senzori de presiune absolută. În cadrul testelor au fost încercate două tipuri de pahare de muls (WestfaliaSurge Classic Proliner şi WestfaliaSurge Classic), în diferite condiţii de lucru (frecvenţe de 50, 55 şi 60 cicluri/min şi raport extracţie/masaj de 60/40% şi respectiv 50/50%). Instalaţia de muls a funcţionat cu un nivel al vacuumului de 47 kPa (54.3 kPa presiune absolută). În timpul încercărilor au fost evaluate duratele fazelor ciclului, presiunea de contact manşon-mamelon, diferenţa de presiune la care începe închiderea manşonului. În ceea ce priveşte frecvenţa, diferenţele dintre valorile prescrise şi cele obţinute în realitate au fost mai mici de 3% pentru 10 din cele 12 variante de lucru încercate. Rezultatele referitoare la ceilalţi parametri a ciclului funcţional au fost conform datelor din literatura de specialitate; cele mai mici presiuni de contact au fost obţinute pentru paharul de muls de tip WestfaliaSurge Classic Pro.

Cuvinte cheie: muls mecanic, pahar de muls, senzor de forţă