O. Negrea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INVESTIGATIONS ON THE INFESTATION IN SOME GILL PROTOSOOSYS IN JUVENILE CYPRINIDS

O. Negrea, Vioara Mireşan, Camelia Raducu, F. Chirila, Iulia Festila, Z. Marchis

Abstract
The investigations conducted on a sample of 68 juvenile cyprinids (33 crucian carp, 20 carp and 15 silver carp), breed and maintained in a semi development fishery, type household from Gherla area, Cluj, taken in April-May 2011, regarding the incidence and the intensity of parasitism in some localized protosoosys gill (criptobiosys, ihtioftiriosys and trichodiniosys), shows some different aspects. The incidence of parasitism in criptobiosys has low values in juvenile crucian carp and silver carp (9.0% and 6.6%) and medium (20%) in juvenile carp. Instead, in the intensity level of parasitism in juvenile crucian carp and silver carp dominate low infestations (66.6% and 100%) and at the juvenile carp average infestations (50%). Extensity of ihtioftiriosys had highest values in juvenile silver carp (26.6%), followed by juvenile crucian carp (21.1%) and minimum values for juvenile carp (10.0%). At crucian carp dominate the medium infestation (50.0 %). The incidence of Trichodiniosys has elevated high values for crucian carp (48.4%) and average values for silver carp and carp (40.0% and 35.0%). Different aspects of parasitism intensity appear namely, at the crucian carp and silver carp juvenile carp dominate low infestations (71.5% and 66.6%) and in juvenile carp dominate the medium and heavy infestations (50.0%).

Key words: juvenile, infestation, protozoa, extensively


INVESTIGAŢII PRIVITOARE LA INFESTAREA CU PROTOZOOZE LA NIVEL BRANHIAL LA PUIETUL CIPRINICOL

O. Negrea, Vioara Mireşan, Camelia Raducu, F. Chirila, Iulia Festila, Z. Marchis

Rezumat
Investigaţiile efectuate pe un eşantion de 68 puiet ciprinicol (33 caras, 20 crap şi 15 sânger), crescuţi şi întreţinuţi într-o amenajare piscicolă semiintensivă, de tip gospodăresc din zona Gherla, Cluj, prelevat în perioada aprilie-mai 2011, privind incidenţa şi intensitatea parazitismului în unele protozooze cu localizare branhială (criptobioză, ihtioftirioză şi trichodinioză), evidenţiază aspecte diferite. Astfel incidenţa parazitismului în criptobioză prezintă valori reduse la puietul de caras şi sânger (9,0% respectiv 6,6%) şi medii (20%) la puietul de crap. În schimb nivelul intensităţii parazitismului la puietul de caras şi sânger domină infestaţiile reduse (66,6% şi 100%) iar la puietul de crap infestaţiile medii (50%). Extensivitatea ihtioftiriozei prezintă valori maxime la puietul de sânger (26,6%), urmate de puietul de caras (21,1%) şi valori minime la puietul de crap (10,0 %). La caras domină infestaţiile medii (50,0%). Încidenţa trichodiniozei prezintă valori mari la caras (48,4%) şi valori medii la sânger şi crap (40,0% şi 35,0%). Apar aspecte diferite privind intensitatea parazitismului şi anume, la puietul de caras şi sânger domină infestaţiile reduse (71,5% şi 66,6%), iar la puietul de crap domină infestaţiile medii şi masive (50,0%).

Cuvinte cheie: tineret, infestare, protoază, mărime