Nikolova Nedeljka

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF SEASON ON CHEMICAL COMPOSITION OF ALBUMEN, YOLK AND EGGSHELL FROM LAYER EGGS

Nikolova Nedeljka, Kostadinov Tosho, Gjorgovska Natasha

Abstract
In this paper was investigated influence of seasons on chemical composition of egg albumen, yolk and eggshell in eggs from laying hens. The reasons for this research were the higher summer temperatures in Republic of Macedonia which causing severe damages in production of eggs. Isa-Brown hybrid hens were tested in a poultry farm located in southern part of state where penetrate the Mediterranean climate and the summer temperatures reach a maximum of 35-41°C. The research was lasted 3 seasons (summer, autumn and winter) during which time were processed about 900 eggs and in 176 eggs was determined the impact of fixed factor on the chemical composition of albumen, yolk and shell (moisture and dry matter, crude ash, crude protein, crude fat and calcium carbonate). The obtained results were statistically processed by applying different models of Least Squares Means by Harvey, 1990. Factor season has shown no statistically significant impact on chemical composition of albumen and yolk in any studied parameters. Although, there was a slightly lower percentage of crude protein in albumen and a higher percentage in yolk during the summer. In contrast, season had statistically significant (p<0.01) influence on the percentage of calcium carbonate in eggshell. The analyzed eggs collected during the summer months had a significantly lower (90.74) percentage of CaCO3 in shell compared to eggs collected in autumn (92.01) and winter (93.86). That is a one of the reasons for poor quality of eggs in the summer seasons.

Key words: season, chemical composition, albumen, yolk, eggshell


INFLUENŢA ANOTIMPULUI ASUPRA COMPOZIŢIEI ALBUŞULUI, GĂLBENUŞULUI ŞI COJII MINERALE LA OUĂLE DE GĂINĂ

Nikolova Nedeljka, Kostadinov Tosho, Gjorgovska Natasha

Rezumat
Studiul efectuat s-a bazat pe stabilirea influenţei anotimpurilor asupra compoziţiei chimice a albuşului din ou şi a straturilor cojii. Motivul pentru această cercetare a fost reprezentat de temperatura ridicată din timpul verii din Republica Macedonia, care influenţează negativ producţia de ouă. Loturile cercetate au fost compuse din găini Isa-Brown şi au fost constituite într-o fermă de păsări care creştea păsările la sol, situată în partea de sud a statului, acolo unde climatul este de tip mediteranean şi vara temperaturile se încadrează între maxim de 35-41°C. Cercetarea a fost a derulată pe durata a 3 anotimpuri (vara, toamna şi iarna), timp în care au fost studiate aproximativ 900 de ouă, dintre care 176 au servit la determinări cu privire la compoziţia chimică a albuşului, a culorii cojii, fiind efectuate determinări ale umidităţii, substanţei uscate, cenuşii brute, proteinei brută, grăsimii brute şi carbonatului de calciu. Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic prin aplicarea modelului Least Squares Means, Harvey, 1990. Sezonul ca factor nu a avut nici un impact semnificativ asupra compoziţiei chimice a albuşului şi a gălbenuşului, pentru niciunul dintre parametri studiaţi. Deşi a existat un procent mai mic de proteină brută în albuş şi un procent mai mare în gălbenuş timpul verii, diferenţele nu au fost semnificative. În schimb, sezonul a avut o influenţă semnificativă din punct de vedere statistic (p<0,01) pentru procentul de carbonat de calciu din coaja de ou. Ouăle analizate în timpul lunilor de vară a avut un conţinut semnificativ mai mic al procentului de CaCO3 (90,74%) din coajă, comparativ cu ouăle produse toamna (92,01%) şi iarna (93,86%). În consecinţă, ouăle aveau calitatea diminuată în sezonul de vară.

Cuvinte cheie: anotimp, compoziţie chimică, albuş, găini