Mioara Costache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH CONSIDERING SPERMIATION ON Polyodon spathula STURGEON SPECIES TOWARDS OPTIMIZING SPAWNING BIOTECHNOLOGY AND CONSERVING BIODIVERSITY

Mioara Costache, Daniela Radu, D. Oprea, M. Costache, Carmen Georgeta Nicolae

Abstract
The paper presents the outcome of research concerning spermiation and sperm quality on Polyodon spathula males hormonally induced by carp pituitary powder and different doses of Nerestin 5A. Sperm volume and spermatozoa density per male and per kg of body weight and sperm motility were appraised. The potential of carp pituitary powder (CPP) and of Nerestin 5A synthetic hormone, at three different doses to stimulate spermiation in paddlefish (Polyodon spathula) was tested. Single injection of the Nerestin 5A at 0.05, 0.1 or 0.15 ml/kg increased the number of spermatozoa per kilogram of body weight by 3.2, 3.2 and 4.5 times compared to the control, but the number of the spermatozoa per kilogram of body weight decreased with CPP (4 mg/kg) by 1.5 times compared to the control. The Nerestin 5A prolonged active spermiation, with numbers of spermatozoa ranging from 6.98 to 1.19 x 109kg-1 of body weight up to 96 hours after treatment. Analysis of variance showed significant influence of experimental batches on volume of sperm per male and per kilogram of body weight, and the total number of spermatozoa per kilogram of body weight, but insignificant influence on the total number of spermatozoa per male. The percentage of motile spermatozoa was not different between experimental batches for sperm collection at different times after injection.

Key words: hormone, spermiation, Polyodon spathula, induced breeding


CERCETĂRI PRIVIND SPERMIAŢIA LA SPECIA DE STURION Polyodon spathula ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII BIOTEHNOLOGIEI DE REPRODUCERE ŞI A CONSERVĂRII BIODIVERSITĂŢII

Mioara Costache, Daniela Radu, D. Oprea, M. Costache, Carmen Georgeta Nicolae

Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatul cercetărilor privind spermiaţia şi calitatea spermei la masculii de Polyodon spathula stimulaţi hormonal cu extract de hipofiză de crap şi doze diferite de Nerestin 5A. S-a determinat volumul de spermă şi numărul de spermatozoizi pe mascul şi pe kg corp şi motilitatea spermei. A fost testat potenţialul extractului hipofizar de crap (CPP) într-o singură doză şi cel al hormonului sintetic Nerestin 5A, în trei doze diferite pentru stimularea spermiaţiei la poliodon (Polyodon spathula). O singură injecţie cu Nerestin 5A în doze de 0,05; 0,1 sau 0,15 ml/kg a crescut numărul de spermatozoizi pe kilogramul de masă corporală de 3,2; 3,2 şi 4,5 ori comparativ cu martorul, însă numărul de spermatozoizi pe kilogramul de masă corporală a scăzut în cazul CPP (4 mg/kg) de 1,5 ori comparativ cu martorul. Nerestin 5A a prelungit spermiaţia activă, cu numărul de spermatozoizi oscilând între 4,9 şi 0,9 x 109/kg masă corporală până la 96 ore de la tratament. Analiza varianţei a indicat influenţa semnificativă a loturilor experimentale în ceea ce priveşte volumul de spermă pe mascul şi pe kilogramul de masă corporală, precum şi numărul total de spermatozoizi pe kilogramul de masă corporală, însă influenţa a fost nesemnificativă în ceea ce priveşte numărul total de spermatozoizi pe mascul. Procentul de spermatozoizi motili nu a fost diferit între loturile experimentale pentru sperma recoltată la diferite intervale de timp de la injectare.

Cuvinte cheie: hormon, spermiaţie, Polyodon spathula, stimularea reproducerii