M. Maftei

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF IMPORTANT ANCESTORS IN ROMANIAN HUCUL HORSE POPULATION FROM LUCINA STUDFARM

M. Maftei, R. Popa, Dana Popa, Gh. Mărginean, I. Vlad, Mariana Gîrlea, Tr. Lăpuşte

Abstract
Study of remarkable ancestors offer information about breeding methods in analyzed population (origins, ascendants selection) and the future evolutive possibilities of this (small number of ancestors, maintaining of genetic similarity with remarkable ascendants or preferring of descendants from some individuals, may contribute to inbreeding and genetic drift). The results put in front that the share of genetic relationship between sire stallions with population is between 0% and 24.45%. A number of 8 stallions have a genetic similarity with population bigger than that (20.20% - 24.45%). Small differences between sire stallions reveal the concerns for maintaining a big number of males necessary for avoiding inbreeding and also to ensure a normal population evolution.

Key words: economic efficiency, intensive fattening, pigs


CERCETĂRI PRIVIND ASCENDENŢII VALOROŞI AI POPULAŢIEI DE CABALINE DE RASĂ HUŢUL DIN HERGHELIA LUCINA

M. Maftei, R. Popa, Dana Popa, Gh. Mărginean, I. Vlad, Mariana Gîrlea, Tr. Lăpuşte

Rezumat
Studiul reproducătorilor importanţi oferă informaţii despre metodica ameliorării în populaţia analizată (originea populaţiei, selecţia pe ascendenţi) şi posibilităţile de evoluţie în continuare a acesteia (numărul mic de strămoşi, menţinerea asemănării genetice cu reproducători remarcabili sau preferarea animalelor descendente din anumiţi indivizi, pot duce la consangvinizare şi drift genetic). Rezultatele pun în evidenţă faptul că ponderea înrudirii ascendenţilor masculi cu populaţia este cuprinsă între 0% - 24,45%. 8 armăsari au o asemănare genetică mai mare cu populaţia, cuprinsă între 20,20% - 24,45%. Diferenţele relativ mici între reproducători relevă preocupările pentru menţinerea unui număr efectiv mare de masculi, necesar evitării consangvinizării şi asigurării unei evoluţii normale a populaţiei, în condiţii de izolare reproductivă.

Cuvinte cheie: Hutul, consangvinizare, ascendenti, drift genetic