M. Bahcivanji

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


COMPARATIVE STUDY OF THE DYNAMICS OF BIOCHEMICAL PROCESSES IN ALFALFA PRESERVED USING BIOLOGICAL PRESERVES

M. Bahcivanji, S. Cosman, Valentina Cosman, G. Tataru

Abstract
This work presents the results of utilization of biopreparations Litosil and Bonsilage plus in preserving the alfalfa. A positive influence of these preparations has been demonstrated, especially of Bonsilage plus, in dynamics of the biochemical process during the period of preservation and the quality of the fodder we have got. Biopreparations Bonsilage plus and Litosil contributed substantially in reducing of the volume of CO2 eliminated from alfalfa preserved with humidity of 73.5% to respectively 70.8 and 66.6% in comparison with control variant without preparations.

Key words: Biopreparations, alfalfa, biochemical process


STUDIU COMPARATIV AL DINAMICII PROCESELOR BIOCHIMICE IN LUCERNA CONSERVATĂ CU UTILIZAREA CONSERVANŢILOR BIOLOGICI

M. Bahcivanji, S. Cosman, Valentina Cosman, G. Tataru

Rezumat
În lucrare sunt prezentate rezultatele utilizării biopreparatelor Litosil şi Bonsilage plus la conservarea lucernei. S-a constatat o influenţă pozitivă a acestor preparate, îndeosebi a Bonsilage plus, asupra dinamicii proceselor biochimice pe parcursul perioadei de conservare şi calităţii furajului obţinut. Bioconservanţii Bonsilage plus şi Litosil au contribuit substanţial la reducerea volumului de CO2 (respectiv cu 70,8 şi 66,6%) eliminat din lucernă conservată cu umiditatea iniţială 73,5 în comparaţie cu varianta martor, fără preparate.

Cuvinte cheie: Conservanţi biologici, lucerna, procese biochimice