Lia Budimuljati Salman

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSIS ON HOLSTEIN COW MILK PRODUCTION MAINTAINNED BY LARGE SCALE DAIRY FARM ON MIDDLE PLAIN IN WEST JAVA

Lia Budimuljati Salman, Willyan Djaja

Abstract
In Indonesia the Holstein dairy cow is maintained by the large scale dairy farms on the middle lands. How far the empirical data of milk production of Holstein dairy cow in Indonesia is rare published. Based on the above description it is very interesting to perform the analysis of milk production of Holstein cow kept on the middle land in West Java. The research method was observationally conducted on milk production from the first until the sixth lactation period of Holstein dairy cow. The population samples from middle plain are 1248 heads of Holstein lactating cows maintained for three years. The milk production data are standardized to 305 2x ME. Based on the result and discussion it is found out that the range of real milk production is 1,068-9,696 l within 180-607 days lactation period with average lactation period 363.99 ± 96.61 days, total milk production 3,761.14 ± 1,458.34 l, and milk production 10.48 ± 3.44 l/day. The Holstein milk yield of 305 days 2x ME is ranged in 1,088-8,313 l with average per lactation 4,136.60 ± 1,518.01 l and average per head per day 20.37 ± 17.76 l. It is suggested that to maintain the genetic potential of Holstein dairy cow the management and feeding must be considered.

Key words: Milk, Production, Large scale, Middle plain, Holstein


ANALIZA PRODUCŢIEI DE LAPTE A VACILOR HOLSTEIN CRESCUTE ÎN FERME DE MARE SUPRAFAŢĂ ÎN CÂMPIA MIJLOCIE DIN JAVA DE VEST

Lia Budimuljati Salman, Willyan Djaja

Rezumat
În Indonezia, vacile de lapte Holstein sunt crescute îndeosebi în ferme mari, în zonele de relief mijlociu. Valori specifice ale producţiilor de lapte din exploataţiile tradiţionale care cresc vaci Holstein sunt rar publicate în literatura de specialitate din Indonezia. Metoda de cercetare aplicată s-a bazat pe observaţii ale nivelului productiv, de la prima până la a şasea lactaţie. Populaţia studiată a cuprins 1248 capete vaci Holstein. Producţia de lapte a fost standardizată pentru o lactaţie de 305 zile, şi exprimată ca medie ± 2 x eroarea standard a mediei. Nivelul productiv real s-a situat în intervalul 1068-9696 litri, pentru 180-607 zile de lactaţie, cu valori medii ale lactaţiei de 363.99 ± 96.61 zile, corespunzând unei producţii totale de 3761.14 ± 1458.34 l, respectiv unei producţii zilnice de 10,44 ± 3,44 litri. Producţia vacilor Holstein, recalculată pentru 305 zile a variat între 1088-8313 l, cu o medie de 4136,60 ± 1518,01 l, respectiv 20,37 ± 17,76 litri/cap/zi. În încheiere se sugerează menţinerea potenţialului genetic al vacilor de lapte Holstein, alături de îmbunătăţirea alimentaţiei.

Cuvinte cheie: producţie de lapte, scară largă, relief mijlociu, Holstein