LenuŢa Fotea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING CONSUMER PREFERENCES IN ACQUIRING FISH AND FISH PRODUCTS

Lenuţa Fotea, Elena Costăchescu, Doina Leonte, C.E. Nistor

Abstract
Fish represents a functional food due to its nutritional qualities and their influences on human health. Man became very concerned for his welfare as a result seeks to introduce in nutrition safe food products. This study presents a conceptual framework based on the theory of planned behaviour to establish the awareness and fish consumption, preferences regarding the forms under which the fish is sold and places of purchase. A questionnaire was submitted to a group of 50 people of different ages, and the results were analysed and presented as a percentage rate from the total. The results showed that from the respondents 96% prefers and consumes fish; 70% prefer fresh fish when asked to choose from different fish assortments; as frequency: 66% consumes monthly, 18% consumes weekly, 10% occasional and 6% don't consume; as a buying place for different assortments: 75% prefers producers' stores from agro-food markets for fresh fish, 95% prefers hypermarkets for different products obtained from fish. It can be concluded the fact that it is know and consume fish meat among all age groups, showing a good knowledge of the benefits of a diet based on healthy products, fish being a safe alternative to diversify the diet and changes in consumer attitudes towards the fish meat can be done by family influence, educational system and society.

Key words: fish, consumption, preferences, acquiring


CERCETĂRI PRIVIND PREFERINŢELE CONSUMATORILOR ÎN A ACHIZIŢIONA PEŞTE ŞI PRODUSE DIN PEŞTE

Lenuţa Fotea, Elena Costăchescu, Doina Leonte, C.E. Nistor

Rezumat
Peştele reprezintă un aliment funcţional datorită calităţilor sale nutritive şi acţiunii acestora asupra sănătăţii umane. Omul a devenit foarte preocupat de bunăstarea sa ca urmare caută să introducă în alimentaţie produse alimentare sigure. Acest studiu reprezintă un cadru conceptual bazat pe teoria comportamentului planificat în vederea stabilirii gradului de cunoaştere şi consum al peştelui, preferinţele cu privire la formele sub care se comercializează peştele şi locurile de achiziţie. A fost aplicat un chestionar întrebări unui grup de 50 de persoane de vârste diferite iar rezultatele au fost analizate şi prezentate ca raport procentual din întreg. Rezultatele au arătat faptul că din cei chestionaţi 96% preferă şi consumă peşte; 70% preferă peştele proaspăt când sunt puşi să aleagă între mai multe sortimente de peşte; ca frecvenţă: 66% consumă lunar, 18% consumă săptămânal, 10% ocazional 6% nu consumă; ca loc de cumpărare pentru diferite sortimente: 75% preferă magazinele producătorilor din pieţele agroalimentare pentru peştele proaspăt, 95% preferă marile magazine pentru diferite produse obţinute din peşte. Se poate concluziona faptul că se cunoaşte şi consumă carnea de peşte în rândul tuturor categoriilor de vârstă, ceea ce arată o bună cunoaştere a avantajelor unei alimentaţii pe bază de produse sănătoase, peştele reprezentând o variantă sigură de diversificare a regimului alimentar iar modificarea atitudinilor consumatorilor faţă de carnea de peşte se poate face prin influenţa familiei, sistemului educaţional şi a societăţii.

Cuvinte cheie: peşte, consum, preferinţe, cumpărare