Lavinia Moise

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSE OF AVERAGE DURATION OF PREGNANCY AND OESTRUS IN SHEEP BREED MERINO PALAS AND TIGAIE

Lavinia Moise, Al. Şonea, V. Moise

Abstract
In this paper, the average duration of oestrus and pregnancy in Merinos of Palas and Ţigaie is analyzed to maximize reproductive function in these breeds. Application of a proper management, of planning and control methods of the sexual cycle, of conducting the rate of sexual life, of the fertility and prolificity can lead to high production parameters. The research was conducted in three different locations, in adult sheep and young sheep of Merinos of Palas breed, Ţigaie and half-breeds. Oestrus in sheep suddenly appears and gradually disappears after 24-36 hours of its appearance being accompanied by less obvious behavioral changes. In sheep with short oestrus, fertility and twinning are smaller, so it is recommended the separation of male and female sheep, avoiding the permanent contact of sheep with rams. Sheeps taken in study, average duration of oestrus was 24 hours (54.46% of adult sheep, respectively 64% of sheep young). From the analysis of the data obtained, shows that at adult sheeps, average duration of pregnancy is less than 148 days, and as regards the young sheep, average duration of pregnancy in all three units in the survey is with just over 148 days. Knowledge of gestation duration period allows the breeders the lambing planning and the creation of optimal conditions for lambing.

Key words: oestrus, pregnancy, sheep


ANALIZA PRIVIND DURATA MEDIE A ESTRULUI ŞI A GESTAŢIEI LA OVINELE DIN RASELE MERINOS DE PALAS ŞI ŢIGAIE

Lavinia Moise, Al. Şonea, V. Moise

Rezumat
În prezenta lucrare se analizează durata medie a estrului şi a gestaţiei la rasa Merinos de Palas şi la rasa Ţigaie, în vederea intesivizării funcţiei de reproducţie la aceste rase. Aplicarea unui management performant, a unor metode de planificare şi control a ciclului sexual, a dirijării ritmului vieţii sexuale, a fecundităţii şi prolificităţii poate conduce la obţinerea unor parametri productivi ridicaţi. Cercetările au fost efectuate în trei locaţii diferite, pe oi adulte şi mioare din rasa Merinos de Palas, Ţigaie şi metişi. Estrul la ovine apare brusc şi dispare treptat după 24-36 de ore de la apariţia acestuia fiind însoţit de modificări comportamentale mai puţin evidente. La oile cu estru de scurtă durată, fecunditatea şi gemelaritatea sunt mai mici, de aceea se recomandă separarea masculilor de femele şi nu contactul permanent al oilor cu berbecii. La oile luate în studiu, durata medie a estrului a fost de 24 de ore (54,46% dintre oile adulte, respectiv 64% dintre mioare). Din analiza datelor obţinute, se constată că la oile adulte durata medie a gestaţiei este sub 148 de zile, iar în ceea ce priveşte tineretul ovin durata medie a gestaţiei în toate cele trei unităţi luate în studiu este cu puţin peste 148 de zile. Cunoaşterea duratei gestaţiei permite crescătorilor planificarea fătărilor şi creerea condiţiilor necesare pentru fătare.

Cuvinte cheie: estru, gestaţie, estrul la oi