Lavinia Moise

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON REPRODUCTIVE FUNCTION IN SHEEP INTENSIFICATION BY EARLY INTRODUCTION TO MOUNT YOUNG SHEEP

Lavinia Moise, Al. Şonea, V. Moise

Abstract
This paper is an analysis of the precocity young sheep of breed Merino Palas, Ţigaie and halfs-breeds. Research has been performed on a number of 290 young sheep. They were introduced in the reproductive cycle with about 10 months early. The results were compared with those in the literature. It is found that the average age of entry to breeding, at young sheep of breed Merino Palas, is 8.19 months, with an average weight of 38.24 kg, the percentage of mounted young sheep is 90% and lambing 57.5% with a prolificity of 115%. Using mount early and supervision sexual cycle in young sheep to create the possibility of increasing the number of lambs from a sheep.

Key words: intensification, reproduction, young sheep, precocity


CERCETĂRI PRIVIND INTENSIVIZAREA FUNCŢIEI DE REPRODUCŢIE LA OVINE PRIN INTRODUCEREA TIMPURIE LA MONTĂ A TINERETULUI OVIN

Lavinia Moise, Al. Şonea, V. Moise

Rezumat
În prezenta lucrare se face o radiografie a precocităţii tineretului ovin din rasa Merinos de Palas, Ţigaie şi metişi. Cercetările au fost realizate pe un număr de 290 de tineret ovin. Acestea au fost introduse în circuitul reproductiv cu aproximativ 10 luni mai devreme. Rezultatele obţinute au fost comparate cu cele din literatura de specialitate. Se constată că vârsta medie de intrare la reproducţie, a tineretului ovin din rasa Merinos de Palas, este de 8,19 luni, cu o greutate medie de 38,24 de kg, procentul de tineret ovin montat este de 90 %, fătat 57,5 % şi cu o prolificitate de 115%. Folosind monta precoce şi dirijarea ciclului sexual la tineretul ovin, se creează posibilitatea creşterii numărului de produşi de la o femelă.

Cuvinte cheie: intensificare, reproducţie, tineret ovin, precocitate