L. IoniŢĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


BIBLIOGRAPHIC STUDY ON SOME ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN INTENSIVE ADULT JAPANESE QUAILS RAISING

L. Ioniţă, Elena Popescu-Micloşanu, C. Pană, M. Ioniţă

Abstract
The purpose of this paper was to know the present state of research on some environmental parameters recommended by the literature in adult intensive quails raising. For laying birds, environmental factors are influencing egg production, exploitation of feed meal and resistance to breakage of eggs. As a result of the research it can affirmed that the limits of the temperature in the shelter of adult quail are between 17°C and 30°C. Temperatures over 32°C or below 5-10°C produce negative effects on the quails, in the sense that it reduces the production of eggs, it reduces weight at slaughter and it increases mortality. Relative air humidity in the shelter of quails may vary between 50% and 78% and the average humidity which is actually used is 60-70%. Related to the light, the best duration of light is between 14-18 hours of light/ day, this ensuring an optimum production. Optimum light intensity in the quail's shelter is 5 lux/m2. Optimum density recommended for quail raising is between 150 cm2 / bird and 211 cm2 / bird. The level of battery cages in which the quails are exploited, influences the laying intensity, which is significantly lower by about 5-9% for the lowest level compared to other levels.

Key words: quail, environment, parameters, adult, raising


STUDIU BIBLIOGRAFIC PRIVIND UNII PARAMETRI DE MEDIU ÎN CREŞTEREA INTENSIVĂ A PREPELIŢELOR ADULTE JAPONEZE

L. Ioniţă, Elena Popescu-Micloşanu, C. Pană, M. Ioniţă

Rezumat
Scopul prezentei lucrări a fost de a cunoaşte stadiul actual al cercetărilor privind unii parametrii de mediu recomandaţi de literatura de specialitate în creşterea intensivă a prepeliţelor adulte. La păsările ouătoare, factorii de mediu influenţează producţia masă ou, valorificarea hranei şi rezistenţa ouălor la spargere. În urma cercetărilor efectuate se poate constata că limitele admisibile ale temperaturii în adăpostul de prepeliţe adulte sunt cuprinse între 17°C şi 30°C. Temperaturile de peste 32°C sau sub 5 - 10°C produc efecte negative asupra prepeliţelor, în sensul că se reduce producţia de ouă, scade greutatea la sacrificare şi creşte mortalitatea. Umiditatea relativă a aerului în adăpostul de prepeliţe poate varia între 50 % şi 78 %, iar umiditatea medie utilizată practic este de 60-70 %. Referitor la regimul de lumină, cea mai bună durată de iluminare este de 14-18 ore lumină/zi, aceasta asigurând şi o producţie optimă. Intensitatea luminoasă optimă în adăpostul de prepeliţe este de 5 lux/mp. Densitatea optimă recomandată în creşterea prepeliţelor este cuprinsă între 150 cm2/pasăre şi 211 cm2/pasăre. Nivelul bateriei de cuşti în care sunt exploatate prepeliţele, influenţează intensitatea medie de ouat, care este semnificativ mai mică cu cca 5-9 % pe nivelul cel mai de jos comparativ cu celelalte nivele.

Cuvinte cheie: prepeliţă, mediu, parametrii, adult, creştere