Kurnani Tubagus Benito Achmad

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF BEEF CATTLE AND HORSE FECES MIXTURE ON THE QUALITY OF BIOGAS AND SLUDGE

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Yuli Astuti Hidayati, Eulis Tanti Marlina

Abstract
The objective of the study was to find out the effect of beef cattle and horse feces mixtures on biogas energy content and sludge quality. This experimental study was based on Completely Randomized Design with three C/N ratio treatments, i.e. P1 = 25, P2 = 30 and P3 = 35. The treatments represent the mixtures of beef cattle and horse feces. The effect of the treatments was analyzed by ANOVA, and Duncan's Multiple Range Test analyzed the different effects among treatments. The results show that the beef cattle and horse feces mixtures significantly (P<0.05) increase biogas energy content. The C/N ratio of 35 provides the highest biogas energy content (147.6667 KJ). Furthermore, significantly (P<0.05) produces the highest sludge product (10.1533 kg) as well as the highest content of N (0.48%), P (0.44%) and K (0.32%).

Key words: feces, energy, biogas, sludge


EFECTUL DEJECŢIILOR DE LA BOVINE ŞI CABALINE ASUPRA CALITĂŢII BIOGAZULUI ŞI A NĂMOLURILOR

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Yuli Astuti Hidayati, Eulis Tanti Marlina

Rezumat
Obiectivul acestui studiu a fost de a determina efectul dejecţiilor amestecate de la bovine şi cabaline asupra conţinutului energetic al biogazului şi a calităţii nămolului. Acest studiu experimental a fost bazat pe un protocol experimental complet randomizat cu trei tratamente, şi anume P1: raport C/N=25, P2: raport C/N = 30 şi P3=raport C/N=35. Cele trei tratamente au fost reprezentate de amestecul dejecţiilor provenite de la viţeii îngrăşaţi pentru carne şi dejecţii de cal. Pentru a evalua efectul tratamentelor, datele obţinute au fost prelucrate prin metoda ANOVA şi Duncan's Multiple Range Test pentru a determina semnificaţia diferenţelor dintre probe. Rezultatele obţinute indică faptul că între tratamente sunt diferenţe semnificative (P <0,05) şi influenţează conţinutul de biogaz şi de energie. Raportul C/N de 35 prevede cel mai ridicat conţinut de energie biogaz (147.6667 KJ). Acelaşi C/N, este de asemenea semnificativ (P <0,05) şi produce cantitatea cea mai mare de nămol (10.1533 kg), precum şi cel mai mare conţinut de N (0,48%), P (0.44%) şi K (0,32%).

Cuvinte cheie: dejecţii, energie, biogaz, nămol