Kukovics Sándor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


REALITIES OF SHEEP ARTIFICIAL INSEMINATION ON FARM LEVEL: FARM AND BREED DIFFERENCES

Kukovics Sándor, Németh Tímea, Gyökér Erzsébet, Gergátz Elemér

Abstract
Since the mid 1970's the artificial centres for sheep were ceased in Hungary the artificial insemination (AI) of ewes has been gradually reduced. In mid sixties more than 63% of the total number of ewes was inseminated (in some part of the country this number was above the 85%) and nowadays it is only 2-3%. In order to examine the present practice and effectiveness of the AI a survey was conducted between 2003 and 2010 covering the dominant part of the sheep farms using these techniques. The inseminated ewes were belonging to various breeds: purebred and crossbred Awassi and British Milksheep, Bábolna Tetra, Charollaise, German Mutton Merino, German Blackhead Mutton Sheep, Ile de France, Hungarian Merino, Lacaune, and Suffolk. The number of ewes, details of the techniques used and the results were evaluated concerning eleven sheep farms inseminating more than ten thousands ewes in the first and about 3 500 heads in the last year. Every detail of the AI techniques from the selection of ewes up to the weaning rate of the lambs born from AI was evaluated. Descriptive statistics and chi-square test of SPSS for Windows 10.0 was applied for processing of data. The main conclusions of the study were as follows: well skilled shepherds could apply the AI with very good results on farm level using dominantly fresh semen collected locally; the conception rate (75-95%) was affected by breed, year, and the farm. The cost of AI varied from € 0.35 to € 8.5 (in oestrus synchronization).

Key words: sheep, breeds, artificial insemination, effectiveness


ASPECTE PRIVIND ÎNSĂMÂNŢAREA ARTIFICIALĂ LA OVINE: DIFERENŢE ÎNTRE FERME ŞI RASE

Kukovics Sándor, Németh Tímea, Gyökér Erzsébet, Gergátz Elemér

Rezumat
Începând cu anii 1970, numărul de centre de însămânţări artificiale (IA) pentru ovine din Ungaria s-a redus treptat. Dacă în anii 1960, mai mult de 63% din totalul oilor erau însămânţate artificial (în unele regiuni peste 85%) astăzi această proporţie atinge doar 2-3%. Pentru examinarea practicilor actuale şi eficienţa IA, un studiu a fost organizat între 2003 şi 2010, pentru majoritatea ovinelor din ţară. Femelele însămânţate au aparţinut unor rase pure şi metişi Awassi, British Milksheep, Bábolna Tetra, Charollaise, German Mutton Merino, German Blackhead Mutton Sheep, Ile de France, Hungarian Merino, Lacaune, şi Suffolk. Numărul de femele, detaliile tehnice şi rezultatele provin dintr-un număr de 11 exploataţii ce practică însămânţarea artificială. S-au aflat în control mai mult de 10000 femele în primul an al perioadei şi circa 3500 capete în ultimul an. Au fost evaluate toate detaliile privind IA şi urmările lor, pornind de la selecţia femelelor şi până la înţărcarea mieilor. Datele au fost prelucrate prin statistică, şi prin testul chi-square din SPSS 10.0 pentru Windows. Principalele concluzii ale studiului sunt următoarele:IA se poate aplica la nivel de fermă, de către ciobanii bine instruiţi, prin utilizarea materialului seminal proaspăt recoltat; rata concepţiei (75-95%) a fost influenţată de rasă, an şi fermă. Costul IA a variat între € 0.35 şi € 8.5 (sincronizarea căldurilor inclusă în preţ).

Cuvinte cheie: oi, rase, însâmănţare artificială, eficacitate