Kamil A. Kamil

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


LEAD (Pb) IN BLOOD, MEAT, BONE AND EXCRETA OF GROWING DUCK GIVEN PHYTATE IN DIET AND LEAD (Pb) IN DRINKING WATER

Kamil A. Kamil, Kartasudjana Ruchyat, Iskandar Sofjan

Abstract
The experiment concerning lead (Pb) in blood, meat, bone and excreta of growing duck given phytate in diet and lead (Pb) in drinking water was conducted at the Laboratory of Physiology and Biochemistry, Faculty of Animal Husbandry and the Laboratory of Chemistry Material and Environment, Faculty of Mathematics and Natural Science, University of Padjadjaran. In this experiment, study of lead (Pb) in blood, meat, bone and excreta of growing duck given phytate in diet and lead (Pb) in drinking water were conducted. These ducks were treated phytate and lead (Pb) since they were old day duck (DOD) and they were caged for 16 weeks. The experimental design was a completely randomized design with a factorial pattern 3x3. Three dietary treatments containing different levels of phytate (0.12; 1.16 and 2.18%) and 3 levels of lead in drinking water (0.45 and 90 ppm) with 3 replication were applied. The results showed that there was an interaction of phytate and lead on lead of blood, meat, and excreta, but no for bone. The main effect of lead treatment up to 90 ppm significantly increased lead of bone, while the main effect of phytate up to 2.18% in diet did not affect lead of bone in growing ducks.

Key words: Lead, blood, meat, bone, phytate


NIVELUL DE PLUMB DIN SÂNGELE, OASELE ŞI EXCREMENTELE DE RAŢĂ ÎN CREŞTEREA CĂRORA
S-A ADMINISTRAT ACID FITATIC ŞI PLUMB PRIN APA DE BĂUT

Kamil A. Kamil, Kartasudjana Ruchyat, Iskandar Sofjan

Rezumat
Scopul experimentului a fost de a determina nivelul de plumb (Pb) din sânge, oase şi dejecţii la raţele care au primit hrană cu fitaţi şi plumb (Pb) prin apa de băut. Acest experiment a fost efectuat la Laboratorul de Fiziologie si Biochimie din Facultatea de Zootehnie şi în Laboratorul de Chimie Materială şi de Mediu din Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, din cadrul Universităţii Padjadjaran. Raţele au fost tratate cu fitat şi plumb (Pb), începând cu vârsta de o zi, pe o perioadă totală de 16 săptămâni, întreţinerea raţelor având loc în cuşti. Designul experimental aplicat a fost complet randomizat, cu un model 3x3 factorial. Trei tratamente au fost aplicate şi s-au referit la conţinutul diferit al nivelului de de fitaţi (0,12, 1,16 şi 2,18%), iar alte 3 tratamente s-au referit la conţinutul de plumb din apa de băut (0,45 şi 90 ppm), fiecare cu câte 3 serii experimentale. Rezultatele au arătat că există o interacţiune între fitat şi plumb în cazul determinării pe probele din sânge, carne, excreţii, dar nu şi pentru cele din oase. Tratamentul cu Pb până la 90 ppm a crescut semnificativ nivelul conţinutului de plumb din oase, iar efectul administrării de fitat prin hrană de până la 2,18% nu a afectat dezvoltarea ţesutului osos la raţele aflate în creştere.

Cuvinte cheie: plumb, sânge, carne, oase, excreţii, fitat, raţe