Ionica (Bancu) Enache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF LIGHT INTENSITY ON THE GROWTH PERFORMANCE OF COMMON CARP IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM CONDITION

Ionica (Bancu) Enache, V. Cristea, T. Ionescu, Lorena Dediu, Angelica Docan

Abstract
The paper is a presentation of aspects regarding the influence of light intensity on growth carp (Cyprinus carpio L.), breeding in a recirculating aquaculture system (RAS). The experiment covered a 28 day-period, was made in four pilot rearing units, 500 litres in volume/unit. Two kind of light intensity variants were compared, with repetition: in first variant we used 280 lx luminosity and in the second version 90 lux. The stocking density was about the same in all variants: 70,5 kg/m3. The technological indicators that showed up at the end of the experiment revealed the following: the biomass gain in V1 was 21,75 kg/m3. and 20,57 kg/m3. in V2; the specific growth rate (SGR), calculated as a mean value on the two repetitions of each variant, was 0,895 g%/day (V1) and 0,845 g%/day (V2); the feed conversion ratio (FCR), calculated as a mean value on the two repetitions of each variant, was of 1,45 g pellets/g biomass gain (V1) and 1,535 g pellets/g biomass gain (V2). The research showed that common carp has a very good technological plasticity in relation to light intensity. The growth performance parameters showed that variation of light intensity did not influence significantly fish growing.

Key words: carp, light intensity, RAS


INFLUENŢA INTENSITĂŢII LUMINII ASUPRA PERFORMANŢEI CREŞTERII PUIETULUI DE CRAP

Ionica (Bancu) Enache, V. Cristea, T. Ionescu, Lorena Dediu, Angelica Docan

Rezumat
In lucrare sunt prezentate aspecte privind influenţa intensităţii luminii asupra performanţei creşterii puietului de crap (Cyprinus carpio L.) crescut intr-un sistem recirculant de acvacultură industrială (RAS). Experimentul s-a desfăşurat pe o perioadă de 28 de zile in patru unităţi de creştere cu capacitatea de 500 litri/bazin. S-au comparat două variante de intensitate luminoasă, cu repetiţie: in prima variantă s-a folosit o intensitate luminoasă de 280 lx iar in a doua variantă 90 lx. Densitatea de populare a fost aproximativ aceeaşi in ambele variante experimentale: 70,5 kg/m3. Indicatorii tehnologici rezultaţi la sfârşitul experimentului au avut urmatoarele valori: sporul de biomasă, calculat ca medie acelor două repetiţii pentru fiecare variantă, a fost de 21,75 kg/m3 în V1 si de 20,57 kg/m3 în V2; rata creşterii specifice (SGR), calculată ca medie acelor două repetiţii pentru fiecare variantă, a fost de 0,895 g%/zi (în V1), si 0, 845 g%/zi (în V2); factorul de conversie a hranei (FCR), calculat ca medie acelor două repetiţii pentru fiecare variantă, a fost de 1,45 g furaj/g spor biomasă (în V1) si 1,535 g furaj/g spor biomasă (în V2). Cercetările efectuate au arătat că specia crap are o plasticitate tehnologică remarcabilă in relaţie cu intensitatea luminoasă. Parametrii de creştere au arătat că variaţia în intensitate a luminii nu a influenţat în mod semnificativ creşterea peştelui.

Cuvinte cheie: crap, intensitatea luminii, RAS