Ioana Raluca Pântia

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS REGARDING THE STUDY OF PRECOCITY AND PRODUCTIVE LONGEVITY OF A BNR POPULATION FROM AN ELITE FARM IN MOLDOVA

Ioana Raluca Pântia, V. Ujică, I. Nistor, C.E. Nistor, D. Cozma, Ancuţa Elena Coşuleanu

Abstract
The study regarding precocity and longevity was conducted at Dancu cattle farm of Research and Development Station Iaşi, on BNR primiparous and adult animals which was exploited during 1990-2008. The obtained results enlightened the following. The age at first calving, as main precocity indicator, was of 827.74 days (27 moths and 18 days), with limits between 782.92 and 896 days, which show a good precocity. Milk production on normal lactation increased from 4485.52 kg realised by the primiparous of 1995 generation up to 6300.58 kg for 2006 generation. Dates enlightened a genetic gain of 1815.06 kg of milk on a 12 years period or a yearly genetic gain of 151.25 kg of milk. Average fat content increased from 3.85% at generation 1995, up to 4.30% for generation 2003. Milk quality was improved also under the aspect of protein content from 3.08% for primiparous of generation 2001 to 3.35% for generation 2008, with an average of 3.24%. Average milk production on productive life was of 23031.09 kg of milk, with limits between 2640 kg and 66162 kg of milk. The duration of productive life was, in average, 1188.81 days (3.89 normal lactations), with limits between 218 days and 3272 days (10.72 lactations). Index of usage in production was 69.62%. Mean values of milk production and reproduction indexes for primiparous show a good genetic value for the analysed herd.

Key words: productive longevity, Romanian Black Pied (BNR), primiparous


CONTRIBUŢII LA STUDIUL PRECOCITĂŢII ŞI LONGEVITĂŢII PRODUCTIVE A POPULAŢIEI BNR DINTR-O FERMĂ DE ELITĂ DIN MOLDOVA

Ioana Raluca Pântia, V. Ujică, I. Nistor, C.E. Nistor, D. Cozma, Ancuţa Elena Coşuleanu

Rezumat
Studiul privind precocitatea şi longevitatea a fost efectuat în ferma de taurine Dancu a Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Iaşi, pe efectivele de primpare şi animale adulte BNR care au fost exploatate în perioada anilor 1990-2008. Rezultatele obţinute evidenţiază următoarele: Vârsta la prima fătare, ca principal indicator al precocităţii, a fost de 827,74 zile (27 luni şi 18 zile), cu limite între 782,92 şi 896 zile, ceea ce semnifică o bună precocitate. Producţia de lapte pe lactaţie normală a crescut de la 4485,52 kg cât au realizat primiparele din generaţia 1995 la 6300,58 kg pentru generaţia 2006. Datele evidenţează un câştig genetic de 1815,06 kg lapte într-o perioadă de 12 ani sau un câştig genetic anual de 151,25 kg lapte. Conţinutul mediu în grăsime s-a ameliorat de la 3,85% la generaţia 1995, la 4,30% pentru generaţia 2003. Calitatea laptelui s-a îmbunătăţit şi sub aspectul conţinutului în proteine, de la 3,08% pentru primiparele generaţiei 2001 la 3,35% pentru generaţia 2008, cu o medie de 3,24%. Producţia medie de lapte pe viaţă productivă a fost de 23031,09 kg lapte, cu limite între 2640 kg şi 66162 kg lapte. Durata vieţii productive a fost, în medie, 1188,81 zile (3,89 lactaţii normale), cu limite între 218 zile şi 3272 zile (10,72 lactaţii). Indicele de utilizare în producţie a fost de 69,62%. Valorile medii ale indicilor producţiei de lapte şi de reproducţie a primiparelor demonstrează valoarea genetică bună a efectivului analizat.

Cuvinte cheie: longevitate productivă, Bălţată cu negru românească, primipare