I. Vasilean

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING THE ARGULOSIS TREATMENT TO HUSO HUSO JUVENILES WITH NaCl

I. Vasilean, V. Cristea, Lorena Dediu

Abstract
Fish pathologies caused by parasitic crustaceans lead to mass mortality in affected populations. Called popular, fish lice, these crustaceans have body adapted to parasitic life. Among others, the most common parasitosis in cultured fish is argulosis, ergasilosis, lerneosis and sinergasilosis. Argulosis, is the most common crustacean parasitosis, widespread in the world, common to many species of freshwater fish, marine and brackish water. All fish development stages are receptive to argulosis. Sodium chloride is widely used to control pests during the growth stage of fish, from alleviants to the adult fish. The difference in terms of lethal concentration of sodium chloride for the fish and for the parasites is not very large and for this reason it is necessary that, during the treatment, all general principles of therapy to be respected, particularly those relating to tolerance tests. This work has as main goal the establishment of optimal concentration of sodium chloride to treat argulosis in the case of beluga juveniles.

Key words: argulosis, sodium chloride, beluga juveniles


CERCETĂRI PRIVIND TRATAREA ARGULOZEI LA ALEVINII SPECIEI HUSO HUSO CU NaCl

I. Vasilean, V. Cristea, Lorena Dediu

Rezumat
Îmbolnăvirile provocate peştilor de către crustaceele parazite conduc la mortalitate în masă a populaţiilor afectate. Denumită popular ,,păduchii peştilor,, aceste crustacee sanguinosuge au corpul bine adaptat la viaţa parazitară. Dintre acestea, cele mai des întâlnite în culturile de peşti sunt: arguloza, ergasiloza, lerneoza şi sinergasiloza. Arguloza este cea mai frecventă crustaceoză, foarte răspândită pe glob, comună multor specii de peşti de apă dulce, marină şi salmastră. Sunt receptive la parazitoză toate categoriile de vârstă. Clorura de sodiu este larg folosită pentru controlul paraziţilor în perioada creşterii peştelui de la stadiul de alevin la cel de adult. Diferenţa în ceea ce priveşte concentraţia letală a clorurii de sodiu pentru peşti şi cea pentru paraziţi nu este foarte mare; este necesar ca în timpul tratamentului să se respecte principiile generale ale terapeuticii, în special cele care se referă la testele de toleranţă. Lucrarea de faţă şi-a propus stabilirea concentraţiei de clorură de sodiu în vederea tratării argulozei a alevinilor de morun.

Cuvinte cheie: arguloza, morun, clorura de sodiu