I.B. Pagu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE EVOLUTION OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ONCORHYNCHUS MYKISS SPECIES IN DIFFERENT DEVELOPMENT STAGES, FARMED IN NEAMŢ COUNTY

I.B. Pagu, C.E. Nistor, B.V. Avarvarei, B. Păsărin

Abstract
The current study tracked the evolution of some morphological characters of rainbow trout individuals, at an age of second, third and respectively four summers, gathered from a fishery in Neamţ County. Trout breed Oncorhynchus mykiss, was the object of the present study being analysed a number of 60 individuals, 20 individuals for each of the third categories of age. Effectuation of corporal measurements and weighting for each age is done to appreciate the maintenance state of them and also their adaptability at the conditions assured by the environment. Based on the obtained and processed data were calculated the most representative indexes and maintenance coefficients. The obtained values were between 3.31-3.55 for profile index; 1.83-1.98 for Fulton coefficient; 1.33-1.44 for Kiselev index; 42.93-48.14 for thickness index; 20.82-21.53 for fleshy index which bring out the ratio of the head from the standard body length and 20.06-21.70 for fleshy index which bring out the ratio of caudal peduncle from the standard length. Having in view the obtained results we can conclude that the analysed fishes had a good state of maintenance.

Key words: morphological characters, rainbow trout, body indices


CERCETĂRI PRIVIND EVOLUŢIA UNOR CARACTERE MORFOLOGICE LA SPECIA ONCORHYNCHUS MYKISS ÎN DIFERITE STADII DE DEZVOLTARE, CRESCUT ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

I.B. Pagu, C.E. Nistor, B.V. Avarvarei, B. Păsărin

Rezumat
Prin studiul efectuat s-a urmărit evoluţia unor caractere morfologice la exemplare de păstrăv curcubeu în vârstă de două, trei, respectiv patru veri provenite dintr-o exploataţie salmonicolă din judeţul Neamţ. A făcut obiectul acestui studiu specia Oncorhynchus mykiss analizându-se 60 de indivizi, câte 20 de exemplare pentru fiecare grupă de vârstă (L1, L2 şi L3). Efectuarea măsurătorilor corporale şi cântărirea pe vârste a peştilor se face cu scopul de a deduce, în special, starea de întreţinere a acestora precum şi adaptabilitatea lor la condiţiile de mediu asigurate. Pe baza datelor obţinute şi prelucrate au fost calculaţi cei mai reprezentativi indici şi coeficienţi de întreţinere. Valorile obţinute au fost cuprinse în intervalul, 3,31-3,55 pentru indicele de profil; 1,83-1,98 pentru coeficientul Fulton; 1,33-1,44 pentru indicele Kiselev; 42,93-48,14 pentru indicele de grosime; 20,82-21,53 pentru indicele de carnozitate I (ponderea capului din lungimea standard a corpului) şi 20,06-21,70 pentru indicele de carnozitate II (ponderea pedunculului caudal din lungimea standard). Având în vedere rezultatele obţinute, putem concluziona că materialul piscicol analizat a avut o stare bună de întreţinere.

Cuvinte cheie: caractere morfologice, păstrăv curcubeu, indici corporali