I. Gîlcă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING THE PERFORMANCE OF MILK PRODUCTION REGISTRED IN DAIRY BREEDS PINZGAU AND TRANSILVANIA'S PINZGAU, EXPLOITED IN THE NORTH-EAST OF ROMANIA

I. Gîlcă, Valerica Gîlcă

Abstract
The main aim of this study was to compare the milk performance realized by cattle of Pinzgau breed (PZ) imported from Austria and the indigenous breed Pinzgau of Transylvania (PZT). The analysis was performed in two herds at the first and second lactations. Both breeds were kept in the same conditions and with the same feeding. The first lactation records were analyzed according to the following linear model: Yij = µ + Hi + Cj + eij. The second lactation records were analyzed according to the following linear model: Yijk = µ + Hi + Cj + Jk + eijk. The analyses of covariances were processed and calculated the production of fat-protein corrected milk (FPCM) and energy content in milk (ECM) according to the following formulae: FPCM= 0.22M + 7.5F + 15P, respectively ECM = 37.68F + 16.75P + 16.54L. The difference in milk production between Pinzgau and Pinzgau of Transilvania breeds, at first and second lactations, were not statistically significant. The Pinzgau breed cattle achieved higher fat, protein and lactose percentage at the first lactation and second lactations. These differences were statistically highly significant (P<0.01).

Key words: North-East Region, milk yield, cattle, Pinzgau breed


CERCETĂRI PRIVITOARE LA PERFORMANŢELE ÎN PRODUCŢIA DE LAPTE LA VACILE DIN RASELE PINZGAU ŞI PINZGAU DE TRANSILVANIA, EXPLOATATE ÎN ZONA DE NORD EST A ROMÂNIEI

I. Gîlcă, Valerica Gîlcă

Rezumat
Scopul principal al acestei lucrări a constat în compararea performanţelor în producţia de lapte realizate de vacile din rasa Pinzgau importate din Austria (PZ) şi cele din rasa autohtonă Pinzgau de Transilvania. (PZT). Studiul s-a realizat în două ferme private din zona de Nord-Est, la prima şi a doua lactaţie. În cele doua ferme vacile au beneficiat de aceleaşi condiţii de întreţinere şi furajare. Pentru analiza producţiei de lapte la prima lactaţie s-a folosit modelul liniar Yij = µ + Hi + Cj + eij. În cazul celei de a doua lactaţie s-a utilizat Yijk = µ + Hi + Cj + Jk + eijk. Analiza covarianţei, pe baza cantităţii de grăsime-proteină corectată după de producţia de lapte (FPCM) şi conţinutul de energie din lapte (ECM), s-a calculat prin formulele FPCM= 0,22M + 7,5F + 15P, respectiv ECM = 37,68F + 16,75P + 16,54L. Diferenţele înregistrate la producţia de lapte între rasele Pinzgau şi Pinzgau de Transilvania, la prima şi a doua lactaţie, au fost nesemnificative statistic. Laptele obţinut de la vacile din rasa Pinzgau, la cele două lactaţii, a avut un conţinut mai mare în grăsime, proteine şi lactoză. Aceste diferenţe au fost statistic foarte semnificative (P<0.01).

Cuvinte cheie: Regiunea Nord-Est, producţie de lapte, vaci, rasa Pinzgau