I. BĂnĂŢean-Dunea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DETERMINATION OF THEORETICAL PROLIFICACY OF THE DANUBE GUDGEON (GOBIO OBTUSIROSTRIS) FEMALE FROM NADRAG RIVER BASIN

I. Bănăţean-Dunea, M. Bura, A. Grozea, Silvia Pătruică, Valerica Murgoi

Abstract
In the existent literature, there is little information referring to theoretical prolificacy of the native fish species and for these reasons, knowing the following aspect is of paramount importance. The biological material under study has been made up by 30 females aged 3-4 years from the species Gobio obtusirostris that have been collected from the Nadrag river basin. The collection of samples for investigation has been done in the banned period through an electric fishing device Tyo FEG 3000. In order to find out the age of the biological material, the method of age interpretation according to fish scales has been used. Regarding the determination of theoretical prolificacy, the following aspects have been under study: the total length of the body, the body weight, the weight of the ovary, the body weight without the ovary, the number of spawns/ 0.10g and the number of spawns in the two ovaries. The average value of the total length at the female Danube Gudgeon body (Gobio obtusirostris), aged 3-4 years has been of 10.01 ± 0.15 cm. The average of the body mass was of 10.59 ± 0.42 g, and the average mass of the ovary was of 1.73 ± 0.42 g. The average number of spawns obtained from the two ovaries of the Danube Gudgeon females aged 3-4 years has been of 6066 ± 422, and the given variability was high (CV= 38.07%). The fertility coefficient at the Danube Gudgeon female (Gobio gobio obtusirostris) aged 3-4 years was of 0.0174.

Key words: Gobio obtusirostris, theoretical prolificacy, Nadrag river basin


DETERMINAREA PROLIFICITĂŢII TEORETICE LA FEMELELE DE PORCUŞOR (GOBIO OBTUSIROSTRIS) DIN BAZINUL RÂULUI NĂDRAG

I. Bănăţean-Dunea, M. Bura, A. Grozea, Silvia Pătruică, Valerica Murgoi

Rezumat
În literatura de specialitate există puţine informaţii care fac referire la prolificitatea teoretică a speciilor native de peşti, din aceste motive se impune cunoaşterea acestor aspecte. Materialul biologic luat în studiu a fost constituit din 30 de femele în vârstă de 3-4 ani din specia Gobio obtusirostris, care au fost prelevate din bazinul râului Nădrag. Extragerea probelor pentru investigare s-a făcut în perioada de prohibiţie prin intermediul unui aparat de pescuit electric Tyo FEG 3000. Pentru a cunoaşte vârsta materialului biologic s-a recurs la determinarea vârstei după solzi. În vederea determinării prolificităţii teoretice s-au urmărit următoarele aspecte: lungimea totală a corpului, greutatea corporală, greutatea ovarului, greutatea corporală fără ovar, nummărul de icre/0.10g şi numărul de icre din cele două ovare. Valoarea medie a lungimii totale a corpului la femelele de porcuşor (Gobio obtusirostris) în vârstă de 3-4 ani a fost de 10.01 ± 0.15 cm. Media masei corporale a fost de 10.59 ± 0.42 g, iar masa medie a ovarului a fost de 1.73 ± 0.42 g. Numărul mediu de icre obţinut din cele două ovare de la femelele de porcuşor în vârstă de 3-4 ani a fost de 6066 ± 422, iar variabilitatea rezultată a fost mare (CV= 38.07%). Coeficientul de fertilitate la femelele de porcuşor (Gobio gobio obtusirostris) în vârstă de 3-4 ani a fost de 0.0174.

Cuvinte cheie: Gobio obtusirostris, prolificitate theoretică, râu, Nadrag