I.C. Muntianu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE FORAGE FROM A CULTIVATED MEADOW OF ALFALFA AND ORCHARD GRASS

I.C. Muntianu, V. Vîntu, C. Samuil, Aida Albu, M. Stavarache, C. Ciobanu

Abstract
Alfalfa and perennial grass mixture fertilized with moderate doses of mineral fertilizers can provide a forage with a better chemical composition compared with the alfalfa forage in pure culture. To emphasize the effects of combined influence of the mixture and fertilization on the chemical composition of the forage there were tested three different mixtures between alfalfa (Medicago sativa L.) and orchard grass (Dactylis glomerata L.), which were applied to four doses of mineral fertilizers. On cycle I, the highest value of crude protein (CP) content in plants was recorded on alfalfa fertilized with N100P50 dose (17.78% CP), with 2.31% CP higher compared to the control (unfertilized alfalfa, 14.77% CP). On cycles II and III, the highest values in CP were obtained from alfalfa unfertilized (control), of 15.32% CP and 17.14% CP, respectively. The highest plant content of neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) was recorded on all cycles, on the alfalfa 50% + 50% orchard grass mixture, fertilized with N100P50 dose.

Key words: mixture, fertilization, alfalfa, orchard grass, chemical composition


COMPOZIŢIA CHIMICĂ A FURAJULUI LA O PAJIŞTE CULTIVATĂ DE LUCERNĂ ŞI GOLOMĂŢ

I.C. Muntianu, V. Vîntu, C. Samuil, Aida Albu, M. Stavarache, C. Ciobanu

Rezumat
Amestecul dintre lucernă şi graminee perene, fertilizat cu doze moderate de îngrăşăminte minerale poate oferi un furaj cu o compoziţie chimică mai bună, în comparaţie cu furajul de lucerna în cultură pură. Pentru a evidenţia efectele influenţei combinate a amestecului şi fertilizării asupra compoziţiei chimice a furajului, au fost experimentate trei variante de amestec dintre lucernă (Medicago sativa L.) şi golomăţ (Dactylis glomerata L.), la care au fost aplicate patru doze de îngrăşăminte minerale. La ciclul I, cea mai mare valoare a conţinutului plantelor în proteină brută (PB) a fost înregistrată la lucerna fertilizată cu doza de N100P50 (17,78% PB), cu 2,31% PB mai mare comparativ cu martorul (lucernă nefertilizată, 14,77% PB). La ciclurile II şi III, cea mai mare valoare în PB s-a obţinut la lucerna nefertilizată (martor), de 15,32% PB şi respectiv, 17,14% PB. Cel mai mare conţinut al plantelor în fibră detergent neutru (NDF) şi fibră detergent acid (ADF) a fost înregistrat, la toate ciclurile, la amestecul format din lucernă 50% + 50% golomăţ, fertilizat cu doza de N100P50.

Cuvinte cheie: amestec, fertilizare, lucernă, golomăţ, compoziţie chimică