Gh. HrincĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GENETIC POLYMORPHISM OF BLOOD POTASSIUM IN GOATS BELONGING TO THE CARPATHIAN BREED

Gh. Hrincă

Abstract
In the goats belonging to the Carpathian breed the genetic polymorphism at the determinant locus of blood potassium was revealed by the flame photometry method. The kalemic system in the Carpathian breed is characterized by a polymorphism of middle level due to the existence of the two phenotypes and of the three genotypes. The polymorphic character of this system is given by the distributional discontinuity of potassium ions in whole blood, the discontinuous space ranging between 16 mEq/l and 21 mEq/l. The animals with potassium ion concentration below the discontinuity space are of LK type, and those with ionic concentration above the discontinuity space are of HK type. The blood potassium level is determined by two alleles, KL and Kh, being in incomplete dominance relationship; the allele KL, responsible for low potassemia, is dominant compared to its recessive Kh allele which causes high levels of blood potassium. These two alleles at the Ks locus, located on an autosomal chromosome, determine three genotypes: KLKL (dominant homozygote), KLKh (heterozygote) and KhKh (recessive homozygote). In the Carpathian breed the allele Kh is more frequent (89.79%) than its dominant KL (10.21%). The phenotype HK (80.62%) achieved a much higher frequency than the phenotype LK (19.38%). The recessive homozygotes recorded a high frequency (80.62%), the incidence of heterozygote's was moderate (18.34%), and the dominant homozygote were found sporadically in population. Consequently, the summed homozygosis for both types (81.66%) was much more present than heterozygosis (18.34%).

Key words: blood potassium, genetic polymorphism, goat


POLIMORFISMUL GENETIC AL POTASIULUI SANGUIN LA CAPRE DIN RASA CARPATINĂ

Gh. Hrincă

Rezumat
La caprele din rasa Carpatină a fost pus în evidenţă polimorfismul genetic la locus-ul determinant al potasiului sanguin prin metoda flamfotometrică. Sistemul kalemic la rasa Carpatină se caracterizează printr-un polimorfism mediu datorită existenţei celor două fenotipuri şi a celor trei genotipuri. Caracterul polimorf al acestui sistem este dat de discontinuitatea distribuţională a ionilor de potasiu din sângele integral, spaţiul discontinuu situându-se între 16 mEq/l şi 21 mEq/l. Animalele cu concentraţia ionică de potasiu sub spaţiul de discontinuitate sunt de tip LK, iar cele cu concentraţia ionică deasupra spaţiului de discontinuitate sunt de tip HK. Nivelul potasemiei sanguine este determinat de două alele, KL şi Kh, aflate în raport de dominanţă incompletă; alela KL, responsabilă de potasemia sanguină scăzută, este dominantă faţă de alela sa recesivă Kh, care determină un nivel crescut al potasiului sanguin. Aceste două alele aflate la locus-ul Ks, situate pe un cromozom autozomal, determină trei genotipuri: KLKL (homozigot dominant), KLKh (heterozigot) şi KhKh (homozigot recesiv). La rasa Carpatină alela Kh este mult mai frecventă (89,79%) decât dominanta sa KL (10,21%). Fenotipul HK (80,62%) realizează o frecvenţă net superioară fenotipului LK (19,38%). Homozigoţii recesivi înregistrează o frecvenţă înaltă (80,62%), incidenţa heterozigoţilor este moderată (18,34%), iar homozigoţii dominanţi se întâlnesc sporadic în populaţie. Prin urmare, homozigoţia însumată de ambele tipuri (81,66%) este mult mai prezentă decât heterozigoţia (18,34%).

Cuvinte cheie: potasiu sanguin, polimorfism genetic, capră