Gabriela TĂrnĂuceanu (FrunzĂ)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING HISTOLOGICAL CHARACTERIZATION OF MUSCLES HARVESTED FROM HARES (LEPUS EUROPAEUS PALLAS)

Gabriela Tărnăuceanu (Frunză), Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu

Abstract
In rabbits, the thickness of the muscle fibbers of somatic muscles is less studied, and literature in this area is relatively poor. The few specific data published in the literature refers to individuals selected for growth rate and especially in some specialized medium breed hybrids for meat. In addition, very few somatic body muscle of rabbits, were addressed in such studies to date. I have not seen studies in this regard, on the meat of hares. We used the method of including in paraffin, after I preserve harvest muscle tissue in a solution of formalin. Therefore I followed: muscle fibber diameters, the cross-sectional area, and the proportion of muscle tissue and muscle connective tissue of Longissimus dorsi, Psoas muscles and Semitendinosus muscles.

Key words: hare, meat, connective tissue, muscle tissue


CERCETĂRI PRIVIND CARACTERIZAREA HISTOLOGICĂ A UNOR GRUPE MUSCULARE RECOLTATE DE LA IEPURII DE CÂMP (LEPUS EUROPAEUS PALLAS)

Gabriela Tărnăuceanu (Frunză), Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu

Rezumat
La iepuri, grosimea fibrelor musculare din muşchii somatici este puţin studiată, iar literatura de specialitate în acest domeniu este relativ săracă. Cele câteva date specifice publicate în literatura de specialitate se referă la indivizi selectaţi pentru rata de creştere şi în special la unii hibrizi specializaţi pentru carne din rasele mijlocii. În plus, foarte puţini muşchi somatici din corpul iepurilor, au fost abordaţi în astfel de studii până în prezent. Nu am întâlnit studii din acest punct de vedere, asupra cărnii iepurilor de câmp. Am utilizat metoda includerii în parafină a ţesutului muscular, recoltat şi păstrat în soluţie de formol. Astfel am urmărit: diametrele fibrei musculare, aria pe secţiune transversală, proporţia de ţesut muscular şi de ţesut conjunctiv din muşchii Longissimus dorsi, muşchii Psoaşi şi muşchii Semitendinosus.

Cuvinte cheie: iepure de câmp, carne, ţeut conjunctiv, ţesut muscular