G.P. Vicovan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING THE STRUCTURAL FEATURES OF THE MUTTON'S LEG, IN COMPARISON TO THE LOCAL SHEEP BREEDS AND THEIR HALF-BREEDS WITH MEAT BREEDS FROM E.U.

G.P. Vicovan, Adriana Vicovan, R. Radu, A. Ida, Ana Enciu

Abstract
The purpose of researches was that to emphasize the structure features of the mutton's leg at the local sheep breeds and certain half-breeds with meat breeds from E.U. The research developed during 2006-2011 on 95 mutton's legs from the local sheep breeds (Meat Breed - Palas, Palas Merino, Ţigaia, Ţurcana) and the half-breeds F1 Meat Breed x Texel, Suffolk x Merino, German with Black Head x Ţigaia and German with Black Head x Ţurcana. The mutton's legs were dissected separating the muscles, the bones and the fat (of covering and inter-muscular). The muscles, the bones and the fat were weighted with a precision of ± 5 g. The coxal, the sacrum, the femur and the tibia, and also their groups of muscles were also measured and weighted. Two indicators of the mutton's leg were calculated (the indicator of compactness and the indicator of muscularity of the thigh) after the formula presented by Laville E [1]. The Meat Breed - Palas and its half-breeds with Texel had the most compact mutton's legs with the best muscle/bones (4.3/1-4.5/1) and muscles/fat (7.0/1-7.6/1) proportions in the mutton's leg. Ţigaia breed and their half- breeds had the smallest muscles/fat proportions (3.6/1-3.7/1), due to the excessive deposit of fat. Ţurcana breed and theirs half-breeds with the German breed with Black Head had the smallest muscles/bones (3.2/1-3.3/1) proportions due to the very heavy skeleton. The made researches emphasizes the fact that all local sheep breeds (except Meat Breed - Palas) have a very heavy skeleton, maybe due to a high density of the bone tissue, due to the lack of selection for increasing and improving the meat production (tens of generations).

Key words: mutton's leg, tissue structure, muscle /bones proportion


CERCETĂRI PRIVIND PARTICULARITĂŢILE STRUCTURALE ALE JIGOULUI, COMPARATIV LA RASELE AUTOHTONE DE OVINE ŞI METIŞII ACESTORA CU RASE DE CARNE DIN UE

G.P. Vicovan, Adriana Vicovan, R. Radu, A. Ida, Ana Enciu

Rezumat
Scopul cercetărilor a fost acela de a evidenţia particularităţile structurale ale jigoului la rasele autohtone de ovine şi anumiţi metişi cu rase de carne din UE. Cercetările s-au desfăşurat în perioada anilor 2006-2011 pe 95 jigouri provenite de la rasele autohtone (Rasa de Carne-Palas, Merinos de Palas, Ţigaie, Ţurcană) şi metişii F1 Rasa de Carne x Texel, Suffolk x Merinos, Germană cu Cap Negru x Ţigaie şi Germană cu Cap Negru x Ţurcană. Jigourile au fost disecate serparându-se muşchii, oasele şi grăsimea (de acoperire şi intermusculară). Muşchii, oasele şi grăsimea au fost cântărite cu o precizie de ± 5 g. Deasemenea, au fost măsurate şi cântărite coxalul, sacrumul, femurul şi tibia, precum şi grupele de muşchi aferente acestora. Au fost calculaţi doi indici ai jigoului (indicele de compactitate şi indicele de muscularitate a coapsei) după formulele prezentate de Laville E .[1]. Rasa de Carne-Palas şi metişii acesteia cu Texel au avut cele mai compacte jigouri cu cele mai bune raporturi muşchi/oase (4,3/1-4,5/1) şi muşchi grăsime (7,0/1-7,6/1) în jigou. Rasa Ţigaie şi metişii de carne ai acesteia au avut cele mai mici raporturi muşchi/grăsime (3,6/1-3,7/1), datorită depunerii excesive de grăsime. Rasa Ţurcană şi metişii de carne cu rasa Germană cu Cap Negru au avut cele mai mici raporturi muşchi/oase (3,2/1-3,3/1) datorită scheletului excesiv de greu. Cercetările efectuate reliefează faptul că toate rasele autohtone de ovine (excepţie Rasa de Carne-Palas) au scheletul excesiv de greu, probabil datorită densităţii mari a ţesutului osos, urmare a lipsei de selecţie a acestora în direcţia sporirii şi îmbunătăţirii producţiei de carne (timp de zeci de generaţii).

Cuvinte cheie: jigou, structură tisulară, raport muşchi/oase