Fl.C. Neciu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF SEASON ON RAW MILK YIELD AND QUALITY IN A DAIRY FARM

Fl.C. Neciu, L.T. Cziszter, R.I. Neamţ, Daniela Elena Ilie, L. Costin

Abstract
The aim of the paper was to evaluate the effect of season on milk yield and quality. Researches were carried out at the Research and Development Station for Bovine Raising Arad, on milk collected daily in the farm from around 350 cows, between years 2009 and 2011. The following traits were studied: total milk yield, average milk yield per cows per day, milk fat percentage and milk protein percentage from the bulk tank. The evolution per month and season (spring, winter, summer and autumn) of these traits was studied using statistical inference. Results showed that milk production was lower in the winter and spring seasons than in summer and autumn.

Key words: milk, quality, yield, season


INFLUENŢA SEZONULUI ASUPRA CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII LAPTELUI MATERIE PRIMĂ ÎNTR-O FERMĂ DE VACI DE LAPTE

Fl.C. Neciu, L.T. Cziszter, R.I. Neamţ, Daniela Elena Ilie, L. Costin

Rezumat
Scopul lucrării a fost de a evalua efectul de sezon asupra calităţii şi a calităţii laptelui. Cercetările au fost efectuate la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi se referă la laptele colectat în fermă de la circa 350 capete vaci, între anii 2009 şi 2011. Au fost studiate următoarele caracteristici: producţia de lapte totală, producţia medie de lapte pe vacă pe zi, procentul de grăsime si de proteină din laptele colectat în tancurile de răcire. S-a studiat evoluţia lunară şi sezonieră (primavara, iarna, vara şi toamna) a acestor caracteristici iar datele au fost prelucrate utilizându-se inferenţa statistică. Rezultatele au arătat că producţia de lapte a fost mai mică în sezoanele de iarnă şi primăvară comparativ cu cele de vară şi de toamnă.

Cuvinte cheie: lapte, calitate, cantitate, sezon