Endang Sujana

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EVALUATION ON QUAILS (Coturnix coturnix japonica) GROWTH PERFORMANCE AMONG THE BREEDING CENTRE OF VILLAGE COMMUNITIES IN WEST JAVA

Endang Sujana, Wiwin Tanwiriah, Tuti Widjastuti

Abstract
The study about quails (Coturnix-coturnix japonica) growth performance among the breeding centre on village communities in West Java (Sukabumi, Bogor, Cianjur and Bandung) has been implemented to determine the best quail performance on farms in West Java. The research used quantitative descriptive method to measure the average, standard deviation, and variation coefficient. The total quails we used included 200 day old chicks, 50 from each farm. Variables observed were feed consumption (g), body weight gain average (g), feed conversion and mortality (%). The results showed that the highest body weight, were from Bandung farm at six weeks old (127.9 g). They also had the lowest feed conversion (3.51) and mortality (2%). The conclusion is that the laying quails from Bandung communities breeding centre had the best growth performance among breeding centres in West Java, followed by Cianjur, Bogor and Sukabumi.

Key words: Growth Performance, breeding centre, Quail


EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE CREŞTERE A PREPELIŢELOR (Coturnix coturnix japonica) DIN JAVA DE VEST

Endang Sujana, Wiwin Tanwiriah, Tuti Widjastuti

Rezumat
Studiul cu privire la performanţele prepeliţelor (Coturnix coturnix japonica) s-a referit la determinarea intensităţii de creştere a efectivelor aflate în centrul de reproducţie din comunitatea sătească aflată în Java de Vest (Sukabumi, Bogor, Cianjur şi Bandung). Scopul studiului a fost de a determina varianta cea mai bună care facilitează creşterea performanţelor la prepeliţe. În cercetare s-a folosit metoda descriptiv-cantitativă pentru a măsura media, deviaţia standard şi coeficientul de variaţie. În studiu a fost introdus un lot de 200 prepeliţe (pui de o zi), câte 50 de la fiecare din cele patru exploataţii. Au fost observate diferenţe între loturi pentru consumul de hrană, creşterea în greutate medie, conversia hranei şi mortalitate (%). Rezultatele finale au arătat că greutatea corporală a fost mai mare la lotul format din prepeliţe provenind de la efectivul de la Bandung (127,9 g) şi de asemenea, tot la acest lot s-a înregistrat o conversie mai bună a furajelor (3,51g/kg) şi un procent al mortalităţii mai redus (2%). Concluzia este că prepeliţele de la comunitatea agricolă din Bandung au avut cea mai bună performanţă de creştere, urmate de cele din Cianjur, Bogor şi Sukabumi.

Cuvinte cheie: performanţă de creştere, centru de reproducere, prepeliţe