Elena Şogorescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF PHOTOPERIOD TREATMENTS ON PATTERN OF TESTOSTERONE SECRETION AND TESTICULAR VOLUME AT CARPATINA BREED

Elena Şogorescu, Stela Zamfirescu, Andreea Hortanse Anghel, Dorina Nadolu, N. Dobrin

Abstract
Photoperiod is a major environmental factor of regulation of testosterone secretion and testicular volume. The bucks of the control batch (n=10) remained in a open shelters under natural day light and ambient temperature while the experimental batch (n=10) were placed in light-proof shelters and were exposed to alternations of 3 months of long days and 3 months of natural photoperiod. In light-treated batch, the photoperiodic changes by long days inhibited the testosterone secretion. Testicular volume was higher during normal days than long days although the amplitude of the variations was reduced compared to control groups. In photoperiod treated batch, testosterone secretion increased after 2 weeks of exposure to normal days and decreased within a 4 weeks after the beginning of exposure to long days.

Key words: testosterone, testicular volume, Carpatina bucks, photoperiod treatments


INFLUENŢA TRATAMENTELOR FOTOPERIODICE ASUPRA PROFILULUI SECREŢIEI DE TESTOSTERON ŞI APRECIEREA VOLUMULUI TESTICULAR LA ŢAPII DE RASĂ CARPATINĂ

Elena Şogorescu, Stela Zamfirescu, Andreea Hortanse Anghel, Dorina Nadolu, N. Dobrin

Rezumat
Fotoperioada este un important factor de mediu implicat în reglarea secreţiei testosteronului şi pentru aprecierea volumului testicular. Ţapii din lotul de control (n=10) au fost menţinuţi în adăposturi deschise, în fotoperioadă naturală şi temperatură normală, în timp ce grupul experimental de ţapi (n=10) a fost menţinut în adăposturi iluminate artificial, fiind expus la o alternanţă de tratamente fotoperiodice de zile lungi (3 luni) şi 3 luni de fotoperioadă naturală. La ţapii experimentali, tratamentele fotoperiodice de zile lungi inhibă secreţia de testosteron. Volumul testicular a fost mai crescut la ţapii supuşi fotoperioadei naturale comparativ cu volumul testicular de la ţapii experimentali supuşi fotoperioadei artificiale, iar amplitudinea variaţiilor sezoniere este redusă la lotul experimental comparativ cu lotul martor. La lotul experimental, secreţia de testosteron creşte după 2 săptămâni de la expunerea ţapilor la fotoperioadă naturală şi scade după 4 săptămâni de la aplicarea tratamentelor fotoperiodice de zile lungi.

Cuvinte cheie: testosteron, volum testicular, ţapi de rasă Carpatina, tratamente fotoperiodice