D. Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING CHEMICAL QUALITY INDEXES OF CONSUMPTION EGGS WITH A DIFFERENT YOLK COLORATION DEGREE

D. Simeanu, I.M. Pop, Cristina Simeanu, Lăcrămioara Madlen Şteflea

Abstract
Research were carried out at SC Avicola Lumina SA Constanţa, on a number of 11,800 of hens from Roso-SL 2000 commercial hybrid, which were divided into four batches (M, E1, E2, and E3). Birds feeding was made with mixed fodder specific for top laying period, mentioning that in the feed of experimental batches were introduced different fodders additives for colouring the yolk as follows: at E1 was used Oro Glo Layer Dry additive in a rate of 150 g/t; at batch E2 was used Kem Glo 5 Dry, in a rate of 1.8 kg/t; at batch E3 was used Carophyll yellow in a rate of 45 g/t. At the end of the experiments we observed that the used additives did not have a significant influence on eggs yield, feed consumption or chemical content of the eggs, but only on intensity of yolk colour, determining an improvement of this parameter with 1.77 up to 2.56 times.

Key words: yolk, colour, chemical content, eggs


CERCETĂRI PRIVIND INDICII CHIMICI DE CALITATE AI OUĂLOR DE CONSUM CU GRAD DIFERIT DE COLORARE A GĂLBENUŞULUI

D. Simeanu, I.M. Pop, Cristina Simeanu, Lăcrămioara Madlen Şteflea

Rezumat
Cercetările au fost efectuate la SC Avicola Lumina SA Constanţa, pe un efectiv de 11800 de găini aparţinând hibridului comercial Roso-SL 2000, ce au fost împărţite în 4 loturi de experienţă (M, E1, E2, şi E3). Hrănirea păsărilor din cadrul acestei experienţe s-a făcut cu nutreţ combinat specific vârfului de ouat, cu preciazarea că în hrana loturilor experimentale s-au introdus diferiţi aditivi furajeri pentru colorarea gălbenuşului după cum urmează: la E1 s-a utilizat aditivul Oro Glo Layer Dry în doză de 150 g/t; la lotul E2 s-a folosit Kem Glo 5 Dry, în doză de 1,8 kg/t; la lotul E3 s-a utilizat Carophyll yellow în doză de 45 g/t. În urma desfăşurării acestei experineţe s-a observat că aditivii utilizaţi nu au influenţat semnificativ producţiei de ouă, consumului de hrană sau compoziţia chimică a ouălor, ci doar intensitatea colorării gălbenuşului, determinând o îmbunătăţire a acestui parametru cu 1,77 până la 2,56 ori.

Cuvinte cheie: gălbenuş, colorare, compoziţie chimică, ouă