D.L. DascĂlu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


OBSERVATIONS ON THE MORPHOPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF A NUCLEUS OF CATTLE, GREY STEPPE BREED

D.L. Dascălu, Şt. Creangă, T. Bugeac, I. Borş, Elena Ruginosu

Abstract
Research was conducted on a nucleus of 38 Grey steppe breed individuals from SCDCB Dancu, Iasi. Main pursue issues were to measure the main indices of the female body development from birth to the third calving and the qualitative and quantity character values of milk production for the first three lactations. Data were extracted from primary records of the farm and were processed statistically. Body development recorded mean values, for the main morphological indicators are within the breed limits for the Moldavian variety. Grey steppe, on normal lactation, recorded the following means values: 1st lactation -1519.55 kg milk, 2nd lactation -1640.90 kg milk, 3rd lactation -1774.78 kg milk. Average milk quality parameters were for the 1st lactation: 4.48 % fat, 3.52% protein; 2nd lactation: 4.54 % fat, 3.60 % protein; 3rd lactation: 4.72 % fat, 3.67% protein.

Key words: Grey steppe, morph productive characteristics, lactation


OBSERVAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE MORFOPRODUCTIVE ALE UNUI NUCLEU DE VACI DIN RASA SURĂ DE STEPĂ

D.L. Dascălu, Şt. Creangă, T. Bugeac, I. Borş, Elena Ruginosu

Rezumat
Cercetăriile s-au efectuat pe un nucleu de 38 de vaci de rasă Sură de stepă de la SCDCB Dancu, Iaşi, urmărindu-se principali indici ai dezvoltării corporale la femele de la naştere până la cea de-a treia fătare, precum şi valorile caracterelor calitative şi cantitative ale producţiei de lapte pentru primele trei lactaţii. Datele au fost extrase din evidenţele primare ale fermei şi au fost prelucrate statistic. Dezvoltarea corporală a inregistrat valori medii pentru principali indicatori morfologici care se încadrează în limitele rasei pentru varietatea moldovenească. Performanţele de producţie ale vacilor de lapte de rasă Sură de Stepă pe lactaţie normală înregistrează în medie următoarele valori: lactaţia I -1519,55 kg lapte, lactaţia a II-a -1640,9 kg lapte, lactaţia a III-a -1774,78 kg lapte. Parametri calitativi medii ai laptelui au fost pentru lactaţia I : % de grăsime: 4,48, % de proteină: 3,52; lactaţia a II-a: % de grăsime: 4,54, % de proteină : 3,60; lactaţia a III-a: % de grăsime: 4,72, % de proteină :3,67.

Cuvinte cheie: Sură de stepă, caracteristici morfoproductive, lactaţie