C. Savin

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PRELIMINARY DATA REGARDING TILPIA GROWTH PERFORMANCES IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

C. Savin, V. Cristea, N. Patriche, Marilena Talpeş, G. Hoha, Magdalena Tenciu, Elpida Paltenea,
Elena Mocanu, B. Păsărin

Abstract
The aim of this paper is to assess the growth performance of tilapia (Oreochromis Niloticus) in a recirculating aquaculture system, in order to review the possibility of introducing this species in Romanian aquaculture. The experiments was done in October-December 2011, during which feeding was done only with fodders grain proper age, from Nutra category. At the start of experiments, the system was populated with tilapia which present an average body weight of around 8 g. Average daily growth rate recorded was 0.8 g/day and a specific growth rate of 3.6%/day on the average fish biomass. The evolution of physical-chemical parameters of the technological water during the experiment was within the limits of optimal growth. Biological material (tilapia) presented a good development rate, registering a 100% survival, while the water temperature fluctuated and at certain times was not optimal for development of tilapia.

Key words: tilapia, recirculating system, aquaculture, intensive


DATE PRELIMINARE PRIVIND PERFORMANŢELE CREŞTERII TILAPIEI ÎNTR-UN SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURĂ

C. Savin, V. Cristea, N. Patriche, Marilena Talpeş, G. Hoha, Magdalena Tenciu, Elpida Paltenea,
Elena Mocanu, B. Păsărin

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a evalua performanţele creşterii speciei tilapia (Oreochromis niloticus L.) în cadrul unui sistem recirculant de acvacultură în vederea examinării posibilităţii introducerii acesteia în acvacultura din România. Experimentările s-au desfăşurat în perioada octombrie - decembrie 2011, timp în care hrănirea s-a realizat numai cu furaj din categoria Nutra, de granulaţie adecvată vârstei. La demararea experimentelor, sistemul de creştere a fost populat cu exemplare de tilapia cu masa medie corporală de cca. 8 g/exemplar. Rata medie zilnică de creştere înregistrată a fost de 0,8 g/zi iar rata specifică de creştere de 3,6 %/zi raportată la biomasa medie a exemplarelor. Evoluţia parametrilor fizico-chimici ai apei tehnologice pe durata experimentului s-a încadrat în limitele optime din punct de vedere tehnologic. Materialul biologic a prezentat o dezvoltare bună cu o rată de supravieţuire de 100%, în condiţiile în care temperatura apei a oscilat, iar în anumite perioade nu s-a încadrat în limitele optime pentru dezvoltarea tilapiei.

Cuvinte cheie: tialpia, sistem recirculant, acvacultură, intensiv