C. Radu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING REPRODUCTIVE PERFORMANCE RECORDED FOR LANDRACE X YORKSHIRE CROSSBREED SOWS USED FOR BACON PRODUCTION

C. Radu, G. Hoha, Lucica Dănăilă, Tr. Atanasiu, B. Păsărin

Abstract
In this study we intend to present reproduction performance recorded at Landrace x Yorkshire cross bred sows exploited for bacon production in an elite unit in Denmark. We have investigated several reproductive parameters: fecundity (depending on season and number of farrowings), index of using sows for reproduction, prolificacy, number of piglets farrowed dead and the survival percentage to weaning. The obtained results were: average fecundity is of 92%; the average index of use for reproduction is of 2.33; the average number of piglets farrowed alive is of 14.48; the number of piglets farrowed dead is of 1.5. The results are a consequence of valuable genetic material, as well as of the technology applied in the unit. The results are situated within the data presented in the specialty literature for these parameters.

Key words: sows, reproduction, fertility, prolificacy


CERCETĂRI PRIVIND PERFORMANŢELE REPRODUCTIVE ÎNREGISTRATE LA SCROAFELE METISE LANDRACE X YORKSHIRE EXPLOATATE PENTRU PRODUCŢIA DE BACON

C. Radu, G. Hoha, Lucica Dănăilă, Tr. Atanasiu, B. Păsărin

Rezumat
Prin această lucrare, ne-am propus să prezentăm performanţele de reproducere înregistrate la scroafele metise Landrace x Yorkshire exploatate pentru producţia de bacon într-o unitate de elită din Danemarca. Au fost cercetaţi mai mulţi parametri reproductivi: fecunditatea (în funcţie de sezon şi de numărul fătării), indicele de utilizare a scroafelor la reproducţie, prolificitatea, numărul de purcei fătaţi morţi şi procentul de supravieţuire până la înţărcare. Rezultatele obţinute au fost următoarele: fecunditate medie de 92%; indicele mediu de utilizare la reproducţie 2,33; numărul mediu de purcei fătaţi vii 14,48; numărul de purcei fătaţi morţi 1,5. Rezultatele obţinute sunt o consecinţă a valorii materialului genetic precum şi a tehnologiei aplicate în unitate. Rezultatele se înscriu în datele prezentate de literatura de specialitate pentru aceşti parametri.

Cuvinte cheie: scroafe, reproducţie, fecunditate, prolificitate