C. Ciobanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


POSSIBILITIES TO IMPROVE THE FESTUCA VALESIACA L. PERMANENT GRASSLANDS FROM NE OF ROMANIA

C. Ciobanu, V. Vîntu, C. Samuil, C.I. Popovici, M. Stavarache, I. Muntianu

Abstract
Permanent grasslands are an important source of green fodder and fiber needed for animal nutrition. The experiment held on a meadow of Festuca valesiaca L. in the region of Moldavia, aims to improve soil nutrient regime by means of organic and mineral fertilization, that could change the floristic composition in favour to the valuable species. Pasture fertilization with 20-30 t ha-1 manure and N50+50 P72 caused production increases of 34-70%. Regarding floral structure, the predominant species are grasses (60-70%), followed by legumes (8-27% and forbes ranging 11-23%).

Key words: permanent grasslands, manure, yield, floristic composition


POSIBILITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR DE FESTUCA VALESIACA L. DIN SILVOSTEPA MOLDOVEI

C. Ciobanu, V. Vîntu, C. Samuil, C.I. Popovici, M. Stavarache, I. Muntianu

Rezumat
Pajiştile permanente reprezintă o importantă sursă de furaje verzi şi fibroase necesară nutriţiei animalelor. Experienţa, organizată pe o pajişte de Festuca valesiaca L. din Silvostepa Moldovei, urmăreşte îmbunătăţirea regimului trofic prin fertilizare oraganică şi minerală, respectiv modificarea compoziţiei floristice şi a raportului dintre specii în favoarea celor valoroase. Fertilizarea pajiştii cu 20-30 t/ha gunoi de grajd împreună cu N50+50 P72 a dus la obţinerea unor sporuri de producţie de 34-70%. În structura floristică, predominante sunt speciile de graminee cu 60-70%, urmate de leguminoase cu 8-27%, iar speciile din grupa diverse au valori cuprinse între 11-23%.

Cuvinte cheie: pajişte permanentă, fertilizare organică, producţie, compoziţie floristică