C.E. Nistor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSIS OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SALVELINUS FONTINALIS TROUT BREED FARMED IN SALMONID EXPLOATATIONS FROM NEAMŢ AND SUCEAVA COUNTIES

C.E. Nistor, I.B. Pagu, Cristina Simeanu, B. Păsărin

Abstract
Analysis of some morphological characters of fish by means of biometry is a frequently used method and consists in determining the variability of characters in isolated individuals or groups of individuals, by direct measurement, weighting and statistical processing of obtained data. Effectuation of body measurements and weighting is used to determine the increase in length of fish and to evaluate the general physiological condition. Brook trout, Salvelinus fontinalis, is the object of the current study by analyzing of 40 individuals of third summer, 20 individuals in each batch (L1 and L2), from two trout farms in Neamt and Suceava Counties. After processing the obtained data were calculated the most representative indexes and maintenance coefficients. The obtained values were between 3.46 at L1 batch and 3.77 at L2 batch for profile index; 1.80 at L1 batch and 1.74 at L2 batch for Fulton coefficient; 1.45 at L1 batch and 1.49 at L2 batch for Kiselev index; 38.43 L1 batch and 41.39 at L2 batch for thickness index; 22.57 L1 batch and 21.43 at L2 batch for fleshy index I, and 20.27 L1 batch and 19.52 at L2 batch for fleshy index II. The main values of the calculated indexes, reflects a corresponding growth, a better use of nutrition, correlated with a good maintenance and health of the analysed fishes.

Key words: morphological characters, brook trout, body indices, maintenance coefficients


ANALIZA UNOR CARACTERE MORFOLOGICE ALE SPECIEI DE PĂSTRĂV SALVELINUS FONTINALIS CRESCUT ÎN EXPLOATAŢII SALMONICOLE DIN JUDEŢELE NEAMŢ ŞI SUCEAVA

C.E. Nistor, I.B. Pagu, Cristina Simeanu, B. Păsărin

Rezumat
Analiza unor caractere morfologice ale peştilor cu ajutorul biometriei este o tehnică frecvent utilizată şi constă în determinarea variabilităţii caracterelor la indivizi izolaţi sau la grupe de indivizi, prin măsurători directe, cantăriri şi prelucrare statistică a datelor obţinute. Efectuarea de măsurători corporale şi cântăriri servesc la determinarea creşterii în lungime a peştilor şi la determinarea condiţiei fiziologice generale. Păstrăvul fântânel Salvelinus fontinalis, a făcut obiectul prezentului studiu analizându-se 40 de exemplare de vara a III-a, câte 20 exemplare, pe fiecare lot, din două păstrăvării din judeţele Neamţ şi Suceava. În urma prelucrării datelor obţinute au fost calculaţi principalii indici şi coeficienţi de întreţinere. Valorile obţinute au fost cuprinse între 3,46 la lotul L1 şi 3,77 la lotul L2 pentru indicele de profil; pentru coeficientul lui Fulton între 1,80 la lotul L1 şi 1.74 la lotul L2; pentru indicele Kiselev 1.45 la lotul L1 şi 1.49 la lotul L2; pentru indicele de grosime 38,43 la lotul L1 şi 41,39 la lotul L2; pentru indicele de carnozitate I 22,57 la lotul L1 şi 21,43 la lotul L2 iar pentru indicele de carnozitate II 20,27 la lotul L1 şi 19,52 la lotul L2. Valorile principalilor indici calculaţi reflectă o creştere corespunzătoare, o bună valorificare a hranei corelată cu o stare bună de întreţinere şi de sănătate a materialului piscicol analizat.

Cuvinte cheie: caractere morfologice, păstrăv fântânel, indici corporali, coeficienţi corporali