B.V. Avarvarei

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSE OF COMMODITY FOR SOME FRESH MILK ASSORTMENTS SOLD ON IAŞI CITY MARKET

B.V. Avarvarei, M.G. Usturoi, Al. Usturoi

Abstract
The current paper try to realise an analyses of commodity for some fresh milk assortments sold on Iasi city market. We intended to present to the consumer all the characteristics marked on the label such as: fat content, data which must appear on the label (nutritive value, shelf life, storage temperature, ingredients, producer, distributer, bar code, stamp of the veterinary-sanitary authority, etc.) and the design. To determinate the fat content marked on the box (1.5%) we used to methods: acid-butyrometric method and colorimetric one (with the help of an Ekomilk device) and for the rest we applied the observation method regarding the design and box labelling. We studied five different assortments of fresh milk. By applying the acid butyrometric method the mean values of fat percent varied between limits of 1.33% (Delisio milk, producer S.C. Promilch S.R.L) and 1.42% (Napolact milk, producer S.C. Napolact S.A). At using the colorimetric method, mean values of fat content were placed between 1.340% (Delisio milk, producer S.C. Promilch S.R.L) and 1.4268% (Napolact milk, producer S.C. Napolact S.A). Fat content marked on the label (1.5%) of "fresh milk" assortment had close value to the one written on the package. The analysed product (fresh milk) was in according with the legislation according labelling. It could be found useful information for consumers such as: fat content, nutritive value of the product, shelf life, used ingredients, dates about producer and distributer, certification of a veterinary-sanitary authority, bar code, storage temperature, etc.

Key words: analyse, fat percent, fresh milk, label design, consumer


STUDIUL MERCEOLOGIC AL UNOR SORTIMENTE DE LAPTE DE CONSUM COMERCIALIZATE PE PIAŢA MUNICIPIULUI IAŞI

B.V. Avarvarei, M.G. Usturoi, Al. Usturoi

Rezumat
Lucrarea de faţă încearcă să realizeze un studiu merceologic al unor sortimente de lapte de consum comercializate pe piaţa municipiului Iaşi. S-au prezentat consumatorilor toate caracteristicile inscripţionate pe etichetă cum ar fi: procentul de grăsime, datele care trebuie să marcate pe etichetă (valoarea nutritivă, termenul de valabilitate, temperatura de depozitare, ingredientele, producătorul, distribuitorul, codul de bare, ştampila autorităţii sanitar-veterinare, etc.) precum şi designul. Pentru a determina procentul de grăsime specificat pe ambalaj (1,5%) s-au folosit următoarele metode: acid-butirometrică şi cea colorimetrică (cu ajutorul unui aparat Ekomilk) iar pentru celelalte s-a folosit metoda observaţiei în ceea ce priveşte designul cutiei şi a etichetei. Au fost studiate un număr de cinci sortimente de lapte de consum. Prin aplicarea metodei acid butirometrice pentru determinarea procentului de grăsime valorile medii ale acestuia s-au situat între limitele de 1,33% (laptele Delisio, producător S.C. Promilch S.R.L) şi 1,42% (laptele Napolact, producător S.C. Napolact S.A). La aplicarea metodei colorimetrice valoriile medii ale procentului de grăsime au fost între 1,340% (laptele Delisio, producător S.C. Promilch S.R.L) şi 1,4268% (laptele Napolact, producător S.C. Napolact S.A). Conţinutul de grăsime inscripţionat pe etichetă (1.5%) pentru sortimentele de produs "lapte de consum" au avut valori apropiate de cele marcate pe ambalaj. Produsul analizat (lapte de consum) a fost în concordanţă cu legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte etichetarea. Astfel se regăsesc informaţii utile consumatorilor cu private la: procentul de grăsime, valoarea nutritivă a produsului, termenul de valabilitate, ingredientele folosite, date cu privire la producător şi distribuitor, certificarea din partea autorităţii sanitar-veterinare, codul de bare, temperatura de păstrare, etc.

Cuvinte cheie: analiză, conţinut de grăsime, lapte de consum, designul etichetei, consumator