Al. Parasca

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


QUALITY OF MILK FROM COWS OF THE MOLDAVIAN TYPE OF BLACK & WHITE AND RED ESTONIAN BREEDS

Al. Parasca, S. Chilimar

Abstract
The study's objectives consists of appreciating the influence of Black & White and Red Estonian breeds on the quality of cows' milk. Researches had been efectuated at the cattle' farm from the Technological Experimental Station "Maximovca" of the Scientifically Practical Institute of Biotechnology in Zootechnics and Veterinary Medicine. Milk samples had been collected in the day of milking control. The milk analysis took place in the laboratory of animal products' quality of the special department of the Agrarian State University of Moldova, by using the ultrasonic analyzer "Lactoscan", bought from Bulgary. The content's parameters of fat, protein, non-fat solids, lactose, density, freezing point, amount of water added, pH, temperature and the conductivity in the fresh cow milk had been appreciated. From the race Black & White it had been got milk content 4.1% of fat, 8.9% of non-fat solids, 4.7% of lactose, but from the Red Estonian race milk with the following indices: 4.8%, 9.2%, 4.9%. It had been proved the possibility of obtaining milk with a superior quality from the both races, but from the Red Estonian race the milk has more content of fat, non-fat solids and lactose.

Key words: Cattle, milk, analysis, quality


CALITATEA LAPTELUI LA VACILE DIN TIPUL BĂLŢAT CU NEGRU MOLDOVENESC ŞI RASA ROŞIE ESTONĂ

Al. Parasca, S. Chilimar

Rezumat
Scopul lucrării îl constituie aprecierea influenţei raselor Bălţată cu negru şi Roşie estonă asupra calităţilor laptelui crud de vacă. Cercetările au fost efectuate la ferma de creştere a bovinelor din Staţiunea tehnologică experimentală "Maximovca" a Institutului ştiinţifico-practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. Probele de lapte au fost prelevatee concomitent cu efectuarea mulsorilor de control. Analiza laptelui s-a efectuat în laboratorul calităţii produselor animaliere a catedrei Zootehnie specială a Universităţii Agrare de Stat din Moldova folosind analizatorul ultrasonic de tip Lactoscan. Am apreciat indicii conţinutului de grăsime, proteină, substanţe solide non-grase, lactoză, densitate, punct de congelare, cantitate de apă adăugată, pH, temperatura si conductivitatea în laptele proaspăt de vacă. De la rasa Bălţată cu negru s-a obţinut lapte cu conţinutul de grăsime 4,1%, substanţe ne grase 8,9 %, lactoză 4,7%. Determinările efectuate au reliefat faptul că de la Roşie estonă laptele are un conţinut mai mare de grăsime, substanţă negrasă şi lactoză.

Cuvinte cheie: Bovine, lapte, analize, calitate