Agatha Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY CONCERNING THE ECONOMIC EFFICIENCY IN PIG FATTENING

Agatha Popescu

Abstract
The paper presents the analysis of economic efficiency in intensive fattening of pigs. The data were collected from two farms: F1- SC Gromfid SRL, Prahova County and F2 - SC Goliath SRL, Brăila County. The reference period of the technological parameters and economical and financial performances has been 2008-2010. Based on the data of the year 2010, the gross margin method was used for calculating the specific indicators of economic efficiency. Farm F1 achieved 2.8 series of fatty pigs weighing 100 kg at slaughter with 636 g daily gain/head. Per housing place, total production expenses counted for Lei 1,551.70 of which 94.13 % variable costs. Gross margin was Lei 611.30 and net profit Lei 437 per housing place under 28.16 % profit rate. Farm F2 carried out 2.6 series fatty pigs delivered at 110 kg, fewer than 850 g daily gain/head. The production cost was Lei 1,522.98/housing place, of which 84.18% variable costs. Gross margin registered Lei 727.67 and net profit counted for Lei 408.93/housing place under a 26.85 % profit rate. Production cost counted for Lei 5.54 for F1 and Lei 5.32 for F2 per kilogram live weight. As a conclusion, the intensive pig fattening assures farm profitability based on a rational management of technological aspects and related production costs. Farm efficiency is deeply influenced by piglets' price, feedstuff quality and price, daily gain, weight and price of fatty pigs at delivery.

Key words: economic efficiency, intensive fattening, pigs


STUDIU PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ ÎN ÎNGRĂŞAREA PORCILOR

Agatha Popescu

Rezumat
Lucrarea prezintă analiza eficienţei economice în îngrăşarea intensivă a porcilor. Datele au fost culese din 2 ferme: F1 - S.C. Gromfid SRL Prahova şi F2- S.C. Goliath SRL Brăila. Perioada de referinţă pentru parametrii tehnologici şi performanţele economico-financiare a fost 2008-2010. Pentru calcularea indicatorilor specifici ai eficienţei economice s-a folosit metoda marjei brute pe loc cazare pentru datele anului 2010. Ferma 1 a realizat 2,8 serii porci graşi de 100 kg greutate vie, cu un spor mediu zilnic de 636 g/cap/zi. Pe loc cazare, cheltuielile totale de producţie s-au cifrat la 1.551,70 lei, din care 94,13 % costuri variabile. Marja brută a fost 611,30 lei, iar profitul net 437 lei/loc cazare, cu o rată a profitului de 28,16 %. Ferma 2 a realizat 2,6 serii porci în greutate de 110 kg, cu un spor mediu zilnic de 850 g/cap/zi. Costul de producţie a fost 1.522,98 lei/loc cazare/an, din care 84,18 % cheltuieli variabile. Marja brută a fost de 727,67 lei, iar profitul net 408,93 lei/loc cazare, în condiţiile unei rate a profitului de 26,85 %. Costul unitar de producţie pe kg greutate vie a fost 5,54 lei pentru F1 şi 5,32 lei pentru F2. În concluzie, creşterea intensivă a porcilor este rentabilă prin practicarea unui management raţional al verigilor tehnologice şi cheltuielilor de producţie aferente. Profitabilitatea fermelor este semnificativ influenţată de preţul purceilor, calitatea şi costul furajelor, sporul mediu zilnic, greutatea şi preţul de livrare a porcilor graşi

Cuvinte cheie: eficienţă economică, îngrăşare intensivă, porci