Adela Marcu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF FEED PROTEIN AND ENERGY LEVEL ON THE GROWTH AND SLAUGHTER PERFORMANCES AT "HUBBARD F15" BROILER CHICKENS

Adela Marcu, I. Vacaru-Opriş, A. Marcu, Maria Nicula, D. Dronca, B. Kelciov

Abstract
In this paper was studied the influence of feed energy-protein level on the growth performance (average daily gain, feed conversion), slaughtering efficiency and participation of the cutting parts in the whole carcasses structure at "HUBBARD F15" hybrid slaughtered at 42 days old. The two groups (control group-Lc and experimental group-Lexp) were given feed mixed with different level of energy and protein (Lc-standard hybrid, Lexp-higher by 10% compared to standard hybrid). In the growth period for each group were made weighings at: 1, 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days. After slaughter, at 30 carcasses from each group (15 females and 15 males) was determined the slaughtering efficiency and participation of the cutting parts in the whole carcass structure. For analysis of variance were used Anova and Mann Whitney tests. At the end of the growing period, at Lexp group average body weight was with 6.50% higher compared to Lc group, but the situation is reversed for the feed conversion index. Slaughtering efficiency had higher values at Lexp compared to Lc, registering a decrease from 1.70% up to 1.92% after 24 hours of refrigeration. For participation of the cutting parts in the whole carcass structure at Lexp group were registered the highest values for breast and thighs and at the Lc group for the wings, shanks and other parts (head, neck, back and legs). At the Lexp group the feed with higher protein-energy level had positive influence on the growth and slaughter performances.

Key words: average daily gain, feed conversion index, hybrid, slaughtering


INFLUENŢA NIVELULUI ENERGETIC ŞI PROTEIC AL HRANEI ASUPRA PERFORMANŢELOR LA CREŞTERE ŞI SACRIFICARE LA BROILERUL DE GĂINĂ "HUBBARD F15"

Adela Marcu, I. Vacaru-Opriş, A. Marcu, Maria Nicula, D. Dronca, B. Kelciov

Rezumat
În această lucrare s-a urmărit influenţa nivelului energo-proteic al hranei asupra performanţelor la creştere (spor mediu zilnic, indicele de conversie a hranei), randamentul la sacrificare şi participarea porţiunilor tranşate în structura carcasei, la hibridul "Hubbard F15" sacrificat la 42 de zile. La cele două loturi de pui (lot de control-Lc şi lot experimental Lexp) s-au administrat nutreţuri combinate cu niveluri diferite de energie şi proteină (Lc-conform standardului hibridului şi Lexp-mai ridicat cu circa 10%). În perioada de creştere puii din fiecare lot s-au cântărit la: 1, 7, 14, 21, 28, 35 şi 42 de zile. După sacrificare, pe 30 carcase din fiecare lot (15 femele şi 15 masculi) s-a determinat randamentul la sacrificare şi participarea porţiunilor tranşate în structura carcasei. Pentru analiza varianţei s-au folosit testele Anova şi Mann Whitney. La sfârşitul perioadei de creştere, la Lexp greutatea corporală medie a fost cu 6,50% mai mare faţă de valorile medii înregistrate la Lc, dar pentru indicele de conversie a hranei situaţia a fost inversă. Randamentul la sacrificare a avut valori mai ridicate la Lexp faţă de Lc şi a înregistrat o reducere de la 1,73% până la 1,92% după 24 ore de refrigerare. Pentru participarea porţiunilor tranşate din carcasă, la Lexp au fost semnalate cele mai ridicate valori pentru piept şi coapse, iar la Lc pentru gambe, aripi şi tacâm (cap, gât, spate şi gheare). La lotul Lexp, nivelul energo-proteic ridicat al hranei a avut influenţă pozitivă asupra performanţelor la crestere şi la sacrificare.

Cuvinte cheie: spor mediu zilnic, indice de conversie a hranei, hibrid, randament la sacrificare