Valerica GÎLCĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


SINECOLOGICAL ANALYSIS OF PLANKTON IN BICAZ LAKE

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă

Abstract
The aim of this work was to realize a sinecological analyses of a freshwater pool by analytical determination of environmental indicators (abundance, constancy, dominance) and synthetic organic indicators such as the index of ecological significance. Research has been organized in the summer of 2011, for a period of 45 days, respectively May and first half of June. For sinecological analyses the collection of plankton were made weekly, and the formolisated samples were brought to the Hydrology Laboratory of Animal Husbandry Faculty, where were made the quantitative and qualitative determinations of planktonic species in the freshwater's lake investigated. In the summer of 2011, every week they have taken water samples to determine the structure and abundance of plankton in the Bicaz Lake. Water samples taken from the basin were fixed immediately with 3% formalin solution and then were transported to the laboratory for qualitative and quantitative determinations. Processing laboratory was to their sedimentation for 21 days and centrifuging at 1500 rpm/min., for 5 minutes. Numerical assessment and species identification was made in the laboratory with a microscope HC 1, using a counting camera. After quantitative determination of planktonic organisms which belong to different systematic groups, we reporting results to the initial volume of water and determined the total density of plankton. Based on the data obtained were calculate the analytical indicators: abundance, constancy and dominance and ecological indicators of the synthetic index of ecological significance. From the Bicaz Lake investigated in summer 2011 were collected a total of 10939 phytoplankton individuals, belonging to four systematic groups with 15 taxons and a number of 6289 zooplankton individuals, enrolled in four classes with 13 taxons. After determining the structure of phytoplankton observed that the most abundant were euglenofitele followed by cianofite and diatoms, while chlorophytes were less numerous. On zooplankton structure determinations showed that the highest abundance were rotifers followed by cladocere and the least abundant being copepoda.

Key words: analyze, plankton, abundance, dominanace


ANALIZA SINECOLOGICĂ A PLANCTONULUI DIN LACUL BICAZ

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă

Rezumat
În vara anului 2011, la interval de o săptămână s-au prelevat probe de apă în vederea stabilirii structurii şi abundenţei planctonului din lacul Bicaz. Probele de apă prelevate din bazinul cercetat au fost fixate imediat pe teren cu o soluţie de formol 3%, iar apoi au fost transportate în laborator pentru efectuarea determinărilor cantitative şi calitative. Prelucrarea în laborator a constat în sedimentarea acestora timp de 21 de zile şi centrifugarea lor la 1500 rot/min., timp de 5 minute. Evaluarea numerică şi identificarea speciilor s-a făcut în laborator cu ajutorul microscopului HC1, pe camera de numărat. După determinarea cantitativă a organismelor planctonice, care aparţin diferitelor grupe sistematice şi prin raportarea rezultatelor la volumul de apă iniţial s-a putut determina densitatea totală a planctonului. Pe baza datelor obţinute s-au calculat indicatorii analitici: abundenţa, constanţa şi dominanţa, iar dintre indicatorii ecologici sintetici, indicele de semnificaţie ecologică. Din lacul Bicaz, investigat în vara anului 2011 s-au colectat în total 10939 de indivizi fitoplanctonici, aparţinând la patru grupe sistematice cu 15 taxoni şi un număr de 6289 indivizi zooplanctonici, incluşi în patru clase cu 13 taxoni. În urma determinării structurii fitoplanctonului s-a constat că cele mai abundente au fost euglenofitele, urmate de cianofite şi diatomee, în timp ce clorofitele au fost mai puţin numeroase. Determinările cu privire la structura zooplanctonului au indicat faptul că cea mai mare abundenţă au avut-o rotiferele urmate de cladocere, cele mai puţin abundente fiind copepodele.

Cuvinte cheie: analiza, plancton, abundenta, dominanta